Coo Consult

Arbomanagementsysteem

Arbomanagementsysteem

Een belangrijk onderdeel in een Arbomanagementsysteem is het arbobeleid. Het arbobeleid is wettelijk verplicht volgens artikel 3 van de Arbowet. Belangrijk is onder andere om goed in kaart te brengen of er werkzaamheden zijn met grotere risico’s voor de werknemers. Zo ja, moeten hier dan passende maatregelen voor bedacht zijn en tevens geïmplementeerd. Ook het ziekteverzuim (hoog of laag) maakt hier onderdeel van uit.

Het arbobeleid bestaat uit de volgende onderdelen: de risico- inventarisatie en -evaluatie, de bedrijfshulpverlening (BHV), de verzuimbegeleiding, voorlichting, een open spreekuur bij de bedrijfsarts, Periodiek Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en de werkdruk.

Benieuwd naar wat Coo-consult voor u kan betekenen betreft arbomanagementsysteem?


Maak direct een afspraak

Basis arbobeleid

Arbomanagemensysteem variatie

De RI&E is een verplichting volgens Artikel 5 van de Arbowet. Dit vormt de basis van het arbobeleid.

Bij de bedrijfshulpverlening is het van belang dat het bedrijf goed kan reageren op noodsituaties, incidenten en/of calamiteiten. Dit komt ook naar voren in Artikel 3 van de Arbowet. Daarnaast geeft Artikel 15 van de Arbowet aan waar deze op gericht moet zijn.

Bij verzuimbegeleiding gaat het om het realiseren van een goede begeleiding en ook een goed re-integratie traject van langdurig zieke werknemers.

Volgens Artikel 8 van de Arbowet moet de werkgever zorgen voor voorlichting en onderricht. Werknemers moeten op de hoogte zijn van de risico’s en gevaren met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn.

Bij een open spreekuur heeft de werknemer vrij toegang tot de bedrijfsarts of een Arbodeskundige. De bevindingen hiervan mag de bedrijfsarts en Arbodeskundige niet terugkoppelen naar de werkgever toe.

Een PAGO heeft als doel om de gezondheidsrisico’s voor de werknemers gerelateerd aan het werk in kaart te brengen. Daarnaast is er ook nog het preventief medisch onderzoek (PMO).

PSA gaat om factoren op het werk die stress kunnen veroorzaken. Hieronder vallen onder andere: ongewenste omgangsvormen, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. De werkgever moet hieromtrent een beleid hebben volgens Artikel 3.2 van de Arbowet.

Werkdruk houdt bijvoorbeeld in dat de werknemer gedurende langere tijd niet kan voldoen aan de eisen die het werk aan hem of haar stelt.
Benieuwd naar wat Coo-consult voor u kan betekenen?


Maak direct een afspraak

Arbo managementsysteem

Afspraak maken of stel een vraag