Coo Consult

BLOG: Gevaren van elektriciteit

Zaterdag 4 februari 2023

Coo_Consult_gevaren_van_elektriciteit_1

Het werken met elektriciteit brengt diverse gevaren met zich mee. Deze gevaren kunnen zowel direct als indirect optreden.

Directe gevaren:
• Elektrische schok (stroom door het lichaam).
• Vlambogen die verbranden bij kortsluiting.
• Elektromagnetische straling.

Indirecte gevaren:
• Statische elektriciteit.
• Het ontstaan van brand of een explosie.
• Het vrijkomen van schadelijke stoffen.
• Schrikreacties.

Coo_Consult_gevaren_van_elektriciteit_2

Het dragen van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) is noodzakelijk. Onderstaand een overzicht van nuttige beschermingsmiddelen:
• Oogbescherming.
• Beschermende kleding.
• Gelaatsbescherming.
• Hoofdbescherming.
• Voetbescherming.
• Handbescherming.
• Gehoorbescherming.
• Ademhalingsbescherming.
• EHBO & blusmiddelen dienen in de buurt van de werkplek te zijn.
• Evt. valbeveiliging (hangt van het type werkzaamheden af).

Coo_Consult_gevaren_van_elektriciteit_3

𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

Phone: +𝟑𝟏 𝟔 𝟑𝟖𝟔𝟎 𝟓𝟔𝟑𝟎
E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige
* Intern Auditor
* Extern Vertrouwenspersoon

Afspraak maken of stel een vraag