Coo Consult

BLOG: Verschillende soorten veiligheid

Vrijdag 22 september 2023

Verschillende soorten veiligheid

Coo_Consult_safety

Veiligheid is belangrijk binnen een organisatie maar ook bijv. in het verkeer. Er zijn diverse soorten van veiligheid namelijk: sociale veiligheid, procesveiligheid, constructieve veiligheid, transportveiligheid en externe veiligheid.
In dit blog wordt naar deze verschillende soorten van veiligheid gekeken.

Sociale veiligheid

Coo_Consult_sociale_veiligheid

Dit houdt in de mate waarin mensen zich veilig voelen in hun omgeving. Dat kan bijv. de woonomgeving zijn, de werkomgeving, op school of in het openbaar vervoer.
Mensen willen zich graag veilig voelen en een gevoel van bescherming hebben tegen bijv. (fysiek) geweld, diefstal, misbruik en (seksuele) intimidatie.
Belangrijke aspecten bij sociale veiligheid zijn: sociale normen en waarden, sociale cohesie, openbare ruimte, hulp- en veiligheidsdiensten, sociale ongelijkheid en criminaliteit.

Procesveiligheid

Coo_Consult_safety_2

Hier gaat het om de systematische aanpak om ongevallen en incidenten te voorkomen bij diverse soorten van bedrijven en (chemische) industrieën. Het kan hierbij gaan om processen die beheerst moeten worden of om gevaarlijke stoffen in de chemische industrie.
Het doel van procesveiligheid is het identificeren en beheersen van (potentiële) gevaren om ervoor te zorgen dat de activiteiten en processen veilig en efficiënt worden uitgevoerd.
Procesveiligheid bestaat uit de volgende onderdelen:
* Het identificeren van gevaren.
* Het uitvoeren van risicobeoordelingen.
* Het hebben van goed werkende veiligheidssystemen.
* Het uitvoeren van evacuatieoefeningen (hoe te handelen bij noodgevallen).
* Het uitvoeren van procedures en trainingen.
* Integriteitsbeheer van bedrijfsmiddelen (bijv. onderhoud, inspectie en het testen van apparatuur).
* Het ontwerp van processen.

Constructieve veiligheid

Coo_Consult_safety_3

Dit heeft te maken met de structurele veiligheid van een gebouw of constructie. Nadat iets gebouwd is moet het aan een heleboel eisen voldoen. De belangrijkste eisen zijn dat het gebouw of de constructie stevig genoeg moet zijn in het geval van instortingsgevaar, dat het zware lasten moet kunnen weerstaan en dat de constructie stabiel blijft bij een zeer hoge windkracht en/of een aardbeving op lage schaal.

Coo_Consult_safety_4

Transportveiligheid

Coo_Consult_transportveiligheid

Transportveiligheid is veiligheid op verschillende gebieden van vervoer. Voorbeelden hiervan zijn: wegvervoer, spoorvervoer, luchtvervoer, scheepvaart en ondergronds vervoer (via pijpleidingen).
Het is van groot belang bij de veiligheid van mensen en als het gaat om eigendommen veilig te verplaatsen. Het doel van transportveiligheid is het voorkomen van ongevallen en het minimaliseren van risico’s voor mensen, goederen en het milieu.
Belangrijke aspecten bij transportveiligheid zijn:
* Het hebben van veiligheidsnormen en het actueel houden daarvan.
* Het uitvoeren van regelmatig onderhoud en inspecties.
* Het zorgen voor opleiding en bewustwording.
* Het realiseren van toezicht en handhaving.
* Het uitvoeren van risicoanalyses.
* Op de hoogte zijn van nieuwe technologieën en innovaties.

Coo_Consult_transportveiligheid_2

Externe veiligheid

Coo_Consult_safety_5

Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico’s van de processen van een bedrijf of een fabriek. Het gaat hier meestal om uitstoot of een lekkage van gevaarlijke stoffen hetgeen direct een risico kan vormen voor de omwonenden en/of de nabije omgeving. Voorbeelden zijn een fabriek, een chemische plant, een kerncentrale of bijv. een incident op de weg of op het spoor waarbij gevaarlijke stoffen of gassen kunnen vrijkomen.
Om deze risico’s aan te pakken zijn verschillende veiligheidsregels, veiligheidsmaatregelen en richtlijnen nodig om ongevallen of incidenten te voorkomen en de gevolgen te beperken. Dit bestaat doorgaans o.a. uit het identificeren van (potentiële) risico’s en gevaren, het bepalen van veiligheidszones en het voldoen aan wet- en regelgeving om mensen, omwonenden en het milieu te beschermen.

📌 𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓 📌
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

👉Phone: 📞𝟬𝟲 𝟯𝟴𝟲𝟬 𝟱𝟲𝟯𝟬
👉E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
👉Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige werkzaamheden.
* Het opstellen van een RI&E.
* Audits.

Coo_Consult_safety_6

Afspraak maken of stel een vraag