Coo ConsultHet opstellen van een RI&E

www.coo-consult.nl_RIE-2

Ook het toetsen van uw RI&E is mogelijk

(door het inschakelen van erkende kerndeskundigen)! 

RI&E: neem het serieus

Coo Consult kan uw bedrijf helpen bij het opstellen of actualiseren van de volgende vormen van risico- inventarisaties en -evaluaties:

 • Een branche RI&E.
 • Een volledige RI&E (met of zonder toetsing).
 • Een machine RI&E.
 • Een RI&E van functies.
 • Een RI&E van processen.
 • Een RI&E van afdelingen.
 • Een RI&E bij veranderingen.

Vraag naar de mogelijkheden voor een offerte.

Een rondgang in uw bedrijf om te zien wat het precies behelst en hoe complex het is, is in de prijs inbegrepen.

 

Een gecertificeerde kerndeskundige is bevoegd om uw RI&E te toetsen.

De 4 kerndeskundigen die in de Arbowet zijn genoemd zijn:

 • Hogere Veiligheidskundige (HVK). – gecertificeerd.
 • Arbeidshygiënist.
 • Arbeids- en Organisatiedeskundige.
 • Bedrijfsarts.

 

Vanaf 1 januari 2025 verandert de benaming in Arbo kerndeskundige.

 • Hogere Veiligheidskundige (HVK). – gecertificeerd.
 • Arbeidshygiënist.
 • Arbeids- en Organisatiedeskundige.

(de bedrijfsarts valt hier dan niet onder).

 

Waarom een RI&E ?

a. Het is wettelijk verplicht tenzij voor uw bedrijf een uitzondering geldt (zie onderaan deze pagina ‘is uw bedrijf RI&E plichtig ?’). – Volgens Artikel 5 van de Arbowet.

b. Voorspelbaarheid.

c. Inzicht in kansen en bedreigingen.

d. Doelstellingen en strategie realiseren.

e. Meer risicobewuste medewerkers.

f. Minder arbeidsongevallen.

g. Minder verzuim van personeel.

 

Route laten opstellen van een RI&E.

1. Inventarisatie.

2. Evaluatie.

3. Plan van aanpak.

4. Toetsing

—————————————————————————

Is uw bedrijf RI&E plichtig ? Dat kunt u zien aan de hand van onderstaande afbeelding.

Indien de laatste stap in het schema niet van toepassing is heeft uw bedrijf een RI&E nodig die volledig opgesteld dient te worden. Een verkorte RI&E of een branche RI&E volstaat dan niet.

Als u minder dan 25 werknemers in dienst heeft en u gebruik kunt maken van een erkend RI&E-instrument is toetsing niet verplicht. In alle andere gevallen wel.

Voorbeeld: Heeft het bedrijf minder dat 25 medewerkers in dienst en is er geen branche RI&E beschikbaar dan moet de RI&E daarentegen WEL getoetst worden.

 Bron: www.rie.nl

mogelijke CONSEQUENTIES geen RI&E:
* Voorkom onnodig hoge kosten of boetes.
* Niet op de hoogte zijn van veranderde wet- en regelgeving.
* Reputatieschade.

VOORDELEN wel hulp inschakelen bij het opstellen van een RI&E:
* Objectieve, onafhankelijke kijk op de situatie.
* Extra expertise.
* Snel iets gerealiseerd willen hebben.
* Inzichtelijk en goed geregeld.

Vragen ?

Neem gerust contact met ons op. 

Afspraak maken of stel een vraag