Coo ConsultErkend en Register Vertrouwenspersoon

Voorbeelden ongewenste omgangsvormen en integriteit
Voorbeelden ongewenste omgangsvormen en integriteit

Certificaat Register Vertrouwenspersoon (nog volgens de ‘oude’ benaming): Certificaat persoonscertificering Vertrouwenspersoon – Coo Consult (coo-consult.nl)

De hoofdtaken van een vertrouwenspersoon zijn als volgt:

 • Opvang en begeleiding.
 • Signaleren en adviseren.
 • Presenteren en informeren.
 • Het bieden van nazorg.

2537Coo Consult

Hieronder worden de hoofdtaken en subtaken van een vertrouwenspersoon beschreven.

Opvang en begeleiding

 • Opvangen melder; ruimte geven voor het verhaal en de emotie.
 • Meedenken over mogelijke stappen.
 • Begeleiding en het bieden van nazorg.
 • Doorverwijzen; indien nodig.

Signaleren en adviseren.

 • Signaleren.
 • Adviseren / sparren met leidinggevende.

Presenteren en informeren.

 • Het geven van voorlichting.
 • Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management.
 • Registeren van meldingen.
 • Het maken van een jaarverslag.

Het bieden van nazorg.

Er zijn 2 verschillende soorten van vertrouwenspersonen namelijk:

 • Vertrouwenspersoon – Ongewenste omgangsvormen (VPO).
 • Vertrouwenspersoon – Integriteit (VPI).

Uiteraard kunnen deze 2 vormen ook gecombineerd worden indien de deskundigheid daarvoor aanwezig is.

Coo Consult beschikt over beide disciplines.

Waarom een Vertrouwenspersoon in uw organisatie:

 1. Vertrouwelijke gesprekken:

Werknemers kunnen soms te maken krijgen met problemen zoals pesterijen, discriminatie, (seksuele) intimidatie, arbeidsconflicten of zelfs persoonlijke problemen die invloed hebben op hun werkprestaties. Een vertrouwenspersoon biedt een vertrouwelijke omgeving waarin werknemers vrijuit kunnen praten zonder angst voor represailles.

2. Voorkomen van escalatie:

Door een vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen worden problemen vaak opgelost voordat ze escaleren tot ernstige conflicten. Werknemers hebben een formele weg om hun problemen aan te kaarten zonder dat ze meteen een toevlucht hoeven te nemen tot formele procedures, een mediator of juridische stappen.

3. Ondersteuning en begeleiding:

Een vertrouwenspersoon kan werknemers voorzien van ondersteuning en begeleiding bij het omgaan met lastige of confronterende situaties. Ze kunnen advies geven over mogelijke oplossingen en stappen die kunnen worden genomen.

4. Verbeteren van de werkcultuur:

Het hebben van een vertrouwenspersoon binnen de organisatie laat zien dat de organisatie zich inzet voor het creëren van een positieve en ondersteunende werkcultuur. Dit kan het vertrouwen van werknemers in de organisatie vergroten en hun betrokkenheid bij het bedrijf bevorderen.

Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen keurmerk

Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen keurmerk

LVV_Register_VP

 

 

 

 

 

 

Logo dat je mag gebruiken als je een Register Vertrouwenspersoon bent.                                                                       Om de 4 jaar vindt er een toetsing plaats.

Afspraak maken of stel een vraag