Coo Consult

Uitvoeren van audits: Zorg voor kwaliteit en verbetering

Audits zijn essentieel voor het waarborgen van de kwaliteit van uw bedrijfsprocessen. Door regelmatig audits uit te voeren kunt u problemen vroegtijdig opsporen en verbeteringen doorvoeren om de efficiëntie van uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Maar wat houdt een audit precies in en waarom is het zo belangrijk?

Coo Consult_ISO-certificaten

Wat is een audit?

Een audit is een systematisch onderzoek van uw bedrijfsprocessen om te bepalen of deze voldoen aan de gestelde normen en vereisten. Het kan gaan om interne audits waarbij uw eigen medewerkers de processen onderzoeken of externe audits waarbij een onafhankelijke partij wordt ingeschakeld.

Waarom is een audit uitvoeren belangrijk?

  1. Verbetering van kwaliteit

Door regelmatig audits uit te voeren, kunt u verbeteringen doorvoeren in uw bedrijfsprocessen om zo de kwaliteit te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot efficiëntere processen, minder fouten en een hogere klanttevredenheid.

  1. Identificeren van risico’s

Audits uitvoeren helpen u bij het identificeren van risico’s in uw bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld gaan om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu maar ook om financiële risico’s. Door deze risico’s tijdig op te sporen kunt u maatregelen nemen om deze te verminderen of te voorkomen.

  1. Voldoen aan wet- en regelgeving

Audits zijn vaak vereist om te voldoen aan wet- en regelgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld audits vereist op het gebied van veiligheid en gezondheid maar ook op het gebied van financiën en accounting. Door deze audits uit te voeren zorgt u ervoor dat uw bedrijf voldoet aan alle wettelijke vereisten.

  1. Verhogen van betrouwbaarheid

Audits uitvoeren zorgt voor een hogere betrouwbaarheid van uw bedrijf. Door aan te tonen dat u voldoet aan de gestelde normen en vereisten kunt u het vertrouwen van klanten, leveranciers en andere stakeholders vergroten.

Vragen? Maak vrijblijvend een afspraak!

Laat uw audits uitvoeren door professionals

Het uitvoeren van audits is een belangrijke taak die u het beste kunt overlaten aan professionals. Zij hebben de kennis en ervaring om uw bedrijfsprocessen op de juiste manier te onderzoeken en verbeteringen door te voeren. Bovendien zijn zij op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en kunnen zij u adviseren over de beste praktijken voor uw bedrijf.

Wilt u ook zeker zijn van kwaliteit en verbetering in uw bedrijfsprocessen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over het uitvoeren van audits. Wij helpen u graag bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering en het voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Externe auditoren maar ook interne auditoren verrichten audits volgens de ISO 19011 normering en moeten competent zijn en over de juiste kwalificaties daarvoor beschikken.

Coo Consult kan audits uitvoeren voor de volgende normeringen;

• ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsysteem.
• ISO 45001 – Arbomanagementsysteem (gezond en veilig werken).
• VCA – Veiligheid Checklist Aannemers.
• ISO 14001 – Milieumanagementsysteem.
• Safety Culture Ladder – Veiligheidsladder.

2421Coo Consult

𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

Phone:  0𝟔 𝟑𝟖𝟔𝟎 𝟓𝟔𝟑𝟎
E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige
* Intern Auditor
* Extern Vertrouwenspersoon

Afspraak maken of stel een vraag