Coo Consult

Werkzaamheden veiligheidskundige

Veiligheid in een bedrijf is zeer belangrijk
Veiligheid in een bedrijf is zeer belangrijk

Voorkom ongevallen en breng risico’s tijdig in kaart.2396Coo Consult

Een veiligheidskundige moet veel kennis hebben van wet-en regelgeving. Waaronder de Arbowet, de Machinerichtlijn, de PGS-15 om maar enkele te noemen.

Een veiligheidskundige dient daarom ook zijn kennis actueel te houden. Dat is bij Coo Consult uiteraard het geval.

Daarnaast kan een veiligheidskundige uw bedrijf helpen bij het opstellen van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie).

Waarom een veiligheidskundige inschakelen:

 1. Risicobeoordeling:

Een veiligheidskundige is getraind om de werkomgeving te analyseren en potentiële veiligheidsrisico’s te identificeren. Door middel van een grondige risicobeoordeling kunnen potentiële gevaarlijke situaties opgespoord en aangepakt worden voordat ze tot ongelukken of letsel leiden.

2. Wet- en regelgeving:

Veiligheidskundigen hebben een diepgaand begrip van de wet- en regelgeving (met name de Arbowet). Hiermee kunnen zij organisaties helpen ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle wettelijke vereisten en normen die van toepassing zijn in hun branche.

3. Preventie van ongevallen:

Een veiligheidskundige kan helpen bij het implementeren van effectieve veiligheidsprogramma’s en -procedures om het aantal ongevallen op de werkplek te verminderen. Dit kan niet alleen levens redden maar ook de productiviteit verbeteren door uitvaltijd en kosten ten gevolge van ongevallen te verminderen.

4. Training en bewustwording:

Veiligheidskundigen kunnen trainingen geven aan werknemers om hen bewust te maken van veiligheidsrisico’s en hen te leren hoe ze veilig kunnen werken. Goed opgeleide werknemers zijn beter in staat om veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en ongelukken te voorkomen.

5. Onderzoek en analyse:

In het geval van een ongeval kunnen veiligheidskundigen helpen bij het uitvoeren van een grondig onderzoek om de oorzaken vast te stellen. Dit helpt niet alleen bij het begrijpen van wat er is gebeurd maar ook bij het implementeren van maatregelen om herhaling te voorkomen.

6. Continu verbeteren:

Veiligheidskundigen spelen een belangrijke rol bij het identificeren van mogelijkheden voor continue verbetering op het gebied van veiligheid. Door regelmatig te evalueren en aanpassingen aan te brengen in het veiligheidsbeleid kunnen organisaties hun veiligheidsprestaties blijven verbeteren.

 

Binnen de veiligheidskunde zijn diverse werkterreinen waar een veiligheidskundige in actief is. Zoals:

 • Elektrische veiligheid.
 • Geluid en trillingen.
 • Taak Risico Analyse (TRA) / Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).
 • RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie).
 • Brandveiligheid.
 • Machineveiligheid.
 • Ongevalsanalyse.
 • Veiligheidscultuur – bijv. de Safety Culture Ladder (SCL).
 • Gevaarlijke stoffen.

Uiteraard heeft elke veiligheidskundige een specifiek(e) domein(en) waar hij het meeste vanaf weet.

Kerntaken van een veiligheidskundige

 • Managen van veiligheidsgerelateerde processen, systemen en stakeholders.
 • Identificeren van gevaren, het omgaan met risico’s en beheersbaar maken van restrisico’s.
 • Adviseren omtrent wet- en regelgeving.
 • Onderzoeken en analyseren van incidenten.
 • Auditeren, inspecteren en monitoren.
 • Uitwisselen van kennis.
Voorbeelden gebodsborden, waarschuwingsborden en verbodsborden
Voorbeelden gebodsborden, waarschuwingsborden en verbodsborden

𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

Phone:  0𝟔 𝟑𝟖𝟔𝟎 𝟓𝟔𝟑𝟎
E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige
* Intern Auditor
* Extern Vertrouwenspersoon

Afspraak maken of stel een vraag