Coo Consult

Elektrische veiligheid

Elektrische veiligheid

Werken met elektriciteit brengt een hoop risico’s met zich mee. Elektrische veiligheid binnen uw bedrijf, pand of huis is dus enorm van belang. De directe risico’s van elektrische veiligheid die niet in orde zijn kunnen het volgende inhouden:

• stroom door het menselijk lichaam (schok);
• verbranding door vlambogen (kortsluiting);
• statische elektriciteit;
• elektromagnetische straling (slecht voor de gezondheid).

Als er een stroom door het menselijk lichaam loopt is dit afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:
• de stroomsterkte;
• de tijdsduur;
• de spanning en de frequentie;
• de weg door het lichaam, de fysieke conditie en de omgeving.

Elektrische veiligheid monteur

Een vlamboog is een explosie van elektriciteit. De temperatuur van een vlamboog kan oplopen tot 19.000 ᵒC. Daarentegen is de temperatuur van een vlam ‘slechts’ 1200 ᵒC. De vlamboogveiligheidskleding is hierop aangepast. Zorg er dus altijd voor dat de elektrische veiligheid voldoet aan de veiligheidsmaatregelen. Twijfelt u hierover? Plan dan vrijblijvend een kennismakingsgesprek met Coo-Consult. Wij helpen u graag met uw veiligheid!

Maak direct een afspraak

Wat kunnen wij voor uw elektrische veiligheid betekenen?

Bij Coo-Consult hebben wij altijd overal een oplossing voor. Wij helpen u graag met het veilig maken van uw pand of bedrijf als het om elektriciteit gaat.

Een aantal mogelijke vlamboogoplossingen zijn bijvoorbeeld:

 • Veilige installaties (vlamboogbestendig schakelmaterieel);
 • Vermindering van vlamboogenergie;
 • Instructies en training;
 • Een specifieke werkwijze;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;

De indirecte risico’s van elektriciteit kunnen het volgende inhouden:

 • brand en explosie;
 • schadelijke stoffen;
 • vallen en stoten door schrikreacties.

Elektrische veiligheid lichten

Soorten elektromagnetische straling:

 • zichtbaar licht en infrarode straling (400 nm – 1 mm);
 • UV-straling (100 – 400 nm);
 • ELF-velden (Extreme Low Frequency; 1 – 300 Hz);
 • RF-straling (Radio Frequency; 300 Hz – 300Ghz).

Veilig werken met Elektriciteit

Veilig werken met elektriciteit

Pas ten alle tijde de arbeidshygiënische strategie toe (zie Arbowet, Artikel 3). Dit houdt het volgende in:

 • bronbestrijding;
 • technische maatregelen treffen (bijv. afscherming);
 • organisatorische maatregelen treffen;
 • opleidingen en veiligheidsinstructies;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen.

Uiteraard mag hierbij uit een combinatie van meerdere strategieën worden gekozen maar deze volgorde geeft wel de urgentie aan. Mocht een bedrijf enkel persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen dan moeten zij motiverend aan kunnen geven waarom zij wensen af te wijken / niet te voldoen aan de punten bronbestrijding en technische maatregelen etc.

Ook is het belangrijk dat de punten in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), omtrent elektrische veiligheid, in acht worden genomen.

De drie stappen van een persoonlijk beschermingsmiddelenbeleid zijn:

 • tot een eerste beoordeling komen;
 • een RI&E opzetten (en actueel houden !);
 • een plan van aanpak opstellen met een eerste beoordeling.

In het plan van aanpak moeten de volgende punten aangegeven worden:

 • hoe de geconstateerde risico’s of knelpunten voorkomen of beheerst kunnen worden (aanvaardbaar niveau);
 • het doel en het gewenste resultaat;
 • de verantwoordelijke voor de uitvoering;

binnen welk tijdsbestek de maatregelen gerealiseerd moeten zijn en de financiële middelen.

Als persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen er een hoop middelen worden gebruikt. Een greep uit enkele voorbeelden:

 • Beschermende kleding
 • Gelaatsbescherming
 • Hoofdbescherming
 • Ademhalingsbescherming
 • Gehoorbescherming
 • Handbescherming
 • Oogbescherming
 • Valbescherming
 • EHBO en blusmiddelen.

Bij het werken met vlambogen of bij een verwachte kans dat die zouden kunnen ontstaan nog extra:

 • Vlamvertragend shirt en broek (categorie 1).
 • Katoenen ondergoed en vlamvertragend shirt en broek (categorie 2).
 • Katoenen ondergoed en vlamvertragend shirt, broek en overall (categorie 3).
 • Katoenen ondergoed en vlamvertragend shirt, broek en dubbellaags overjas en broek         (categorie 4).

Er gelden daarnaast aparte strikte regels voor het werken in besloten ruimten en het werken aan hoogspanning (daar moet je zeer gespecialiseerd in zijn en de nodige scholing in gehad hebben). Benieuwd naar wat wij voor uw bedrijf, pand of huis kunnen betekenen? Plan gratis een kennismakingsgesprek met ons in en wij bedenken een oplossing!

Maak direct een afspraak

Hieronder vindt u nog de wetgeving die bij elektrische veiligheid hoort

Wetgeving elektrische veiligheid

Arbeidsomstandighedenwet

Hoofdstuk 2: Arbeidsomstandighedenbeleid

 • Artikel 3: Arbobeleid
 • Artikel 5: Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Artikel 8: Voorlichting en onderricht.
 • Artikel 11: Algemene verplichtingen van de werknemers.

Arbeidsomstandighedenbesluit

Hoofdstuk 3: Inrichting arbeidsplaatsen

 • Artikel 3.1: Begrippen
 • Artikel 3.2: Algemene vereisten.
 • Artikel 3.4: Elektrische installaties.
 • Artikel 3.5: Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie.

Hoofdstuk 8: Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignaleringen

 • Artikel 8.1: Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel.
 • Artikel 8.2: Keuze persoonlijk beschermingsmiddel.
 • Artikel 8.3: Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Bouwbesluit
 • Artikel 2.7: Elektriciteit- en noodstroomvoorziening.
 • Wet Milieubeheer.

Richtlijnen

 • CE-markeringsrichtlijn
 • EMC-richtlijn
 • ATEX-richtlijn.
 1. Richtlijn 94/9/EG: Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld op plaatsen en beveiligingssystemen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. } ATEX 95
 2. Richtlijn 1999/92/EG: Bescherming van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar lopen. } ATEX 137

Normen

 • NEN 1010: Het ontwerpen, aanleggen en opleveren van een laagspanningsinstallatie.
 • NPR 5310: geeft uitwerkingen van de normbepalingen.
 • NEN-EN 50110: Europese norm voor het werken aan en de bedrijfsvoering van elektrische installaties, voor laagspanning en hoogspanning.
 • NEN 3140: gaat verder in op termen en definities, uitgangspunten, standaard bedrijfsvoeringprocedures, werkprocedures en onderhoudsprocedures.
 • NEN-EN-IEC 60204: Elektrische uitrusting van machines.
 • NEN-EN-IEC 61439: is van toepassing op de opbouw van verdeelinrichtingen.

Deel 1: Algemene regels.

Deel 2: Vermogensschakel- en -verdeelinrichtingen voor geïnstrueerde personen.

Deel 3: Verdeelborden bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel.

Deel 4: Bijzondere eisen aan bouwkasten.

 • NEN-EN-IEC 60079-14: Explosieve atmosferen.

Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties.

 • NPR-3596: Verlichtingsarmaturen – Richtlijnen voor de aansluiting op de elektrische installatie.
 • NPR-2576: Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen.
 • NTA-8012: Beperking van schade als gevolg van brand van en via de elektrische leidingen in de elektrische installatie.

Safety first
*Disclaimer; Sommige informatie is afkomstig van: Bronnen:
 AI-54: Elektrische veiligheid
 Elektriciteitswerk.be
 eaton.com
 nefemed.nl
 https://www.istockphoto.com

Afspraak maken of stel een vraag