Coo Consult

Externe vertrouwenspersoon

externe vertrouwenspersoon

 

Een externe vertrouwenspersoon is niet in dienst van uw bedrijf maar werkzaam als onafhankelijke. Deze persoon kan ingehuurd worden via een arbodienstverlener of een van de vele zelfstandige externe vertrouwenspersonen. U kunt bij Coo-Consult een externe vertrouwenspersoon inhuren op abonnements- of uurbasis. Veel bedrijven gingen u al voor.

Een externe vertrouwenspersoon kan zowel voor- als nadelen hebben die hieronder uiteengezet wordt.

 • Voordelen: Onafhankelijkheid, deskundigheid, ervaring en objectiviteit. Tevens zorgt de externe vertrouwenspersoon zelf voor de nascholingen en intervisies. Die hoeft u als opdrachtgever dan niet te investeren wat bij een interne vertrouwenspersoon wel het geval is.
 • Nadelen: Kosten, grotere afstand tot de organisatie en de medewerkers (minder korte lijnen).

Wilt u vrijblijvend meer informatie over een externe vertrouwenspersoon?

Maak direct een afspraak

Externe vertrouwenspersoon kwaliteiten

Ook is het mogelijk dat een bedrijf zowel een interne als een externe vertrouwenspersoon heeft. Het kan ook raadzaam zijn dat er dan zowel een mannelijke als een vrouwelijke vertrouwenspersoon beschikbaar is voor optimale keuzemogelijkheid voor de medewerkers.

De werkzaamheden van een vertrouwenspersoon omvat een breed scala aan taken, verplichtingen, activiteiten en persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden.

De gewenste kwaliteiten van een vertrouwenspersoon kunnen het volgende omvatten:

 • integer;
 • evenwichtig;
 • onafhankelijk;
 • rijk aan levenservaring;
 • toegankelijk;
 • empatisch;
 • geduldig;
 • luistervaardig;
 • in bezit van inzicht in eigen handelen;
 • in staat om te gaan met weerstanden;
 • gespreksvaardig;
 • adviesvaardig;
 • zorgvuldig;
 • onpartijdig;
 • vertrouwelijkheid en het vertrouwen krijgen van betrokkenen.

Zowel de interne als de externe vertrouwenspersoon heeft drie hoofdtaken. Dat zijn:

 1. Opvang en begeleiding van medewerkers die last hebben van (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie.
 2. Voorlichten & informeren van medewerkers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon en hoe je hem of haar kunt bereiken.
 3. Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management over knelpunten in het beleid.

Daarnaast wordt er jaarlijks een jaarverslag gemaakt (beknopt of groot en geanonimiseerd).

Voor de drie hoofdtaken zijn er verschillende kwaliteiten en competenties vereist die hieronder stapsgewijs uiteengezet wordt.

Voor de hoofdtaak ‘Opvang en begeleiding’

 • luisteren;
 • toegankelijkheid;
 • empathie;
 • betrokkenheid;
 • betrouwbaarheid;
 • professionele distantie;
 • niet oordelen;
 • materiedeskundigheid;
 • analytisch vermogen;
 • vinden van de juiste informatie en toepassen;
 • omgevingsbewustzijn;
 • verwijzingsvaardigheden psychische problematiek;

Voor de hoofdtaak ‘Voorlichten en informeren’.

 • presentatievaardigheden;
 • voorlichten;
 • adviseren;
 • zelfvertrouwen;
 • integriteit;

Voor de hoofdtaak ‘Adviseren en signaleren’.

 • integriteit;
 • afstemmen/verbinden;
 • onafhankelijk;
 • organisatiesensitiviteit;
 • adviesvaardigheden;
 • analyseren;
 • visie;
 • samenwerken;
 • initiatief;

Externe vertrouwenspersonen die persoons gecertificeerd zijn voldoen aan de LVV-richtlijnen en regels, moeten diverse punten halen gedurende 5 jaar voor de hercertificering. De (her)certificering loopt via CRP (Certification & Registration of Professionals).

Benieuwd naar wat Coo-Consult voor uw bedrijf kan betekenen? Kom direct in contact met ons!


Maak direct een afspraak

Externe vertrouwenspersonen
*Disclaimer; Sommige informatie is afkomstig van: Bron: Gids voor Vertrouwenspersonen (3e druk; 2022).

Afspraak maken of stel een vraag