Coo Consult

Integriteit

integriteit

Integriteit binnen een bedrijf is een belangrijke factor. Maar wat houdt integriteit precies in? Vaak wordt integriteit opgenomen in vacatures. Het wordt bij bedrijven als een vanzelfsprekendheid beschouwd dat je integer bent en integer handelt. Integriteit is anderen behandelen zoals jij zelf ook behandeld zou willen worden. Dat je je ook eerlijk gedraagt als mensen niet naar jou kijken of geen leidinggevenden op dat moment aanwezig zijn. Integriteit op het werk is de relaties met de collega’s of teamleden om je heen. Het betekent dat je een positieve werkomgeving en ethische principes belangrijk vindt en dat ook uitstraalt. Voorbeelden van integriteit op het werk zijn bijvoorbeeld: eerlijkheid, respect, het nakomen van beloften en gemaakte afspraken, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid en trots. Benieuwd naar wat Coo-consult voor uw bedrijf kan betekenen met betrekking tot integriteit?

Maak direct een afspraak

Aspecten Integriteit

Wat is integriteit

Bij de term integriteit komen een aantal aspecten bij kijken. We benoemen er een paar:

Eerlijkheid is essentieel bij integriteit. Het is bijv. het eerlijk zijn naar collega’s en omgekeerd. Liegen hoort daar absoluut niet bij.

Respect houdt o.a. in het open staan voor een ander en actief luisteren. Je moet respect hebben voor iedereen (ongeacht de functie). Ook het stellen van doorvragen wanneer dat gewenst is. Afluisteren en roddelen hoort hier absoluut niet bij.

Het nakomen van beloften is het nakomen van afspraken en beloften die je naar anderen (collega’s of privé) hebt gemaakt. Het tegenovergestelde hiervan is dat je onbetrouwbaar bent.

Betrouwbaarheid houdt niet zo zeer in dat je met iedereen te vriend moet zijn maar dat je je beloften nakomt (structureel en niet incidenteel), jezelf verantwoordelijk stelt voor datgene wat je doet en hoge ethische waarden stelt. Verder houdt het in dat je bezig bent met datgene wat van je verwacht wordt (werk gerelateerd) en open staat voor de meningen van anderen.

Verantwoordelijkheid is essentieel in je baan. Ondanks dat je onderdeel uitmaakt van een team of een afdeling ben je verantwoordelijk voor datgene waar je mee bezig bent. Verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid gaan daarom ook vaak samen. Wat hier niet bij aansluit is iemand die gedemotiveerd en/of gedachteloos zijn taken uitvoert.

Trots houdt in dat je tevreden bent over de behaalde resultaten of over een project dat succesvol is verlopen. Trots zijn op de werkplek kan betrekking hebben op zowel de behaalde resultaten als op een collega met wie je een bepaalde opdracht, taak of project naar behoren hebt afgerond.

integriteit sfeer

Tot slot zijn er nog tien belangrijke voorbeelden van integriteit op de werkplek. Dat zijn achtereenvolgens: meld onethisch gedrag, ga goed om met conflicten, wees openhartig over uw verbeterpunten, wees bereid hard te werken, neem verantwoordelijkheid voor je eigen acties, wees een teamspeler, respecteer anderen, misbruik je macht niet, houd het moreel hoog en houd je aan de afgesproken werktijden. Benieuwd naar wat Coo-consult voor uw bedrijf kan betekenen met betrekking tot integriteit?

Maak direct een afspraak

 

Integriteit woorden

Afspraak maken of stel een vraag