Coo Consult

ISO 14001 Uitbesteden?

iso 14001

Overweegt u om uw ISO 14001-certificering uit te besteden? Wij kunnen u helpen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een effectief milieumanagementsysteem dat voldoet aan de internationale normen voor milieuprestaties.

Door het uitbesteden van uw ISO 14001 aan ons, kunt u zich concentreren op uw kernactiviteiten terwijl wij zorgen voor de naleving van de milieuwetgeving en -normen. Onze ervaren professionals werken nauw met u samen om uw specifieke behoeften te begrijpen en op maat gemaakte oplossingen te bieden die uw bedrijf ten goede komen.

Bovendien kan het uitbesteden van uw ISO 14001 u helpen om de operationele efficiëntie te verbeteren en kosten te besparen. Met ons milieumanagementsysteem kunt u uw energie- en hulpbronnenverbruik verminderen en uw afvalproductie minimaliseren, waardoor u niet alleen uw ecologische voetafdruk verkleint, maar ook uw bedrijfsprestaties verbetert.

Onze ISO 14001 diensten omvatten de ontwikkeling van beleid, doelstellingen en doelen, de uitvoering van interne audits, de beoordeling van de naleving van regelgeving en normen en de continue verbetering van uw milieuprestaties.

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen uw ISO 14001-certificering uit te besteden en uw milieuprestaties te verbeteren.

ISO 14001 is de ISO-norm voor een milieumanagementsysteem

Een milieumanagementsysteem heeft tot doel de milieuprestaties te verbeteren, te voldoen aan wet- en regelgeving en het in kaart brengen van de milieuaspecten en de milieueffecten van uw eigen bedrijf (het beheersen van de milieurisico’s). Daarnaast is het ook raadzaam om te weten wat de milieuaspecten en milieueffecten van omliggende of nabijgelegen bedrijven zijn en wat zij teweeg kunnen brengen m.b.t. uw eigen organisatie. Met een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht gegeven aan het milieu. Verder aan het realiseren van doelstellingen (‘targets’) om de milieuprestaties te kunnen behalen die eerder zijn vastgesteld. Ook m.b.t. onderscheidend vermogen naar nieuwe klanten toe heeft dit een meerwaarde.

Om inzicht te krijgen in de ISO 14001 van het bedrijf is een greep uit onderstaande punten belangrijk om goed in kaart te krijgen:

 • De gebruikte grondstoffen.
 • Afvalstromen.
 • Het monitoren van, eventuele, emissies.
 • Energie.
 • Elektriciteitsverbruik.
 • Recycling.
 • Overige milieuaspecten naargelang wat uw bedrijf zoal produceert en/of uitstoot.

ISO 14001 coo consult

Door het goed in kaart krijgen van bovenstaande punten kan men de doelstellingen scherp en nauwkeurig bepalen en daarbij zo gericht mogelijk toewerken naar de realisatie van de milieuprestaties. Een milieudoelstelling kan bijv. voor 1 jaar zijn (short term) of voor meerdere jaren zijn (long term). In het laatste kan het gaan om een groot traject waarbij diverse investeringen gemaakt moeten worden of dat het bedrijf nog een grote stap te maken heeft om zijn gestelde doelen te bereiken. In hoeverre de milieudoelstellingen wel of niet behaald worden verschaft een beeld waar verbetering nodig is en/of waar het reeds op de goede weg zit. Deze beslissingen worden door het management van het bedrijf genomen. De resultaten die verkregen worden zijn ook relevant voor bijv. klanten, overheden, stakeholders, omwonenden, verzekeraars en financiële instellingen.

Wanneer uw bedrijf streeft naar continu verbetering m.b.t. het milieumanagementsysteem is een certificering conform ISO 14001 zeer aan te raden.

Onderstaand een overzicht van enkele milieuaspecten:

 • Energie- en elektriciteitsverbruik.
 • Waterverbruik.
 • Afvalwater.
 • Afval.
 • Lucht.
 • Milieuomgeving.
 • Economisch
 • Evt. chemicaliën.

Verder is een levenscyclusperspectief een ‘uniek’ onderdeel in ISO 14001 wat andere managementsystemen niet hebben. Bij een levenscyclusperspectief wordt in de keten, van het verkrijgen van de grondstoffen tot de definitieve verwijdering, naar de volgende aspecten gekeken:

 • Het verkrijgen van grondstoffen.
 • Productie.
 • Levering aan de groothandel of klanten (of beiden).
 • Het gebruik van het product door de consument.
 • Behandeling einde levensduur.
 1. Afval verzamelen.
 2. Afval sorteren bij de juiste afvalcategorie.

Definitieve verwijdering:

 1. Recyclen.
 2. Afval composteren.
 3. Stortplaats.
 4. Verbrandingsoven.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar wat Coo-consult voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op. Wij luisteren aandachtig naar uw wensen en denken met u mee.

Maak direct een afspraak

ISO 14001 uitbesteden

Afspraak maken of stel een vraag