Coo Consult

ISO 45003 uitbesteden?

Iso 45003

ISO 45003 uitbesteden? Verstandig idee! Bij Coo Consult begrijpen we hoe belangrijk het is om de gezondheid en het welzijn van werknemers te waarborgen. Daarom bieden wij uitgebreide diensten aan voor het uitbesteden van het ISO 45003-certificeringsproces, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten, terwijl wij uw organisatie ondersteunen bij het implementeren van een effectief psychosociaal risicomanagementsysteem.

Neem contact met ons op

Wat is ISO 45003?

ISO 45003 is de internationale norm voor psychosociale risico’s op de werkvloer. Deze norm biedt organisaties een framework om psychosociale risico’s, zoals werkgerelateerde stress, te identificeren, te evalueren en aan te pakken. Door het implementeren van een ISO 45003-gecertificeerd systeem voor psychosociaal risicomanagement kunnen organisaties een gezonde werkomgeving bevorderen en het welzijn van hun werknemers verbeteren.

De ISO 45003 norm gaat over psychosociale arbeidsbelasting (PSA). ISO 45003 kan gecombineerd worden met de ISO 45001 norm (Managementsysteem voor gezond en veilig werken) als het gaat om de risico’s omtrent PSA. Het betreft de volgende factoren: sociale factoren op het werk, aspecten hoe het werk wordt georganiseerd en de werkomgeving.  Hieronder worden deze factoren nader toegelicht.

Bel ons direct

Sociale factoren op het werk

Belangrijke aspecten zijn: een goede werkcultuur binnen de organisatie, heldere communicatie en doorgroeimogelijkheden. Het bedrijf draagt uit (al dan niet i.c.m. een beleid) dat geweld, (seksuele) intimidatie, agressie en pesterijen niet getolereerd worden op de werkplek. Het management heeft hier een leidende rol om dit breed uit te dragen binnen de organisatie.

Kernwoorden:

* Leiderschap.

* Interpersoonlijke relaties.

* Organisatiecultuur en werkgroepcultuur

* Erkenning en beloning.

* Loopbaanontwikkeling.

* Ondersteuning.

* Toezicht.

* Beleefdheid en respect.

* (Seksuele) Intimidatie.

* Geweld, agressie en pesten op het werk.

* Evenwicht tussen werk en privéleven.

Aspecten hoe het werk wordt georganiseerd

Bij dit aspect moet voor iedere werknemer zijn of haar functierol en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Dit gaat bijv. over de taakeisen, taakcontrole, werkdruk en werktempo. Te allen tijde moet hier een onduidelijke functierol, onrealistische verwachtingen, strakke deadlines en tegenstrijdige eisen voorkomen worden.

ISO 54003 uitbesteden

Kernwoorden:

* Functie-eisen.

* Rollen (functieprofiel) met bijbehorende verwachtingen.

* Taakcontrole en autonomie.

* Werktempo en werklast.

* Werktijden en werkrooster (ploegendienst en/of weekenddienst).

* Baanzekerheid (vaste aanstelling) of een contract voor bepaalde tijd (gepaard gaande met meer onzekerheid).

* Organisatorische veranderingen (bijv. verloop personeel en/of een reorganisatie).

* Alleen werken.

Werkomgeving

Hier gaat het met name om de omstandigheden op de werkplek (condities) en het hebben van eventueel gevaarlijke taken. Hierbij kan gedacht worden aan temperatuur, lawaai en verlichting. De organisatie moet rekening houden met bijzondere situaties of extreme omstandigheden. Voorbeelden zijn: het veelal werken in een erg warme of koude/koele omgeving, het blootgesteld worden aan hevig lawaai op de werkplek of in de nabijheid, het te zwak of te sterk afgesteld zijn van de verlichting (uitgedrukt in het aantal Lumen).

54003 Iso

Kernwoorden:

  • Werkomgeving.
  • Apparatuur.
  • Gevaarlijke taken.

Belangrijke kernwoorden bij deze ISO-norm zijn:

  • Welzijn op het werk

Het vervullen van de psychische, mentale, sociale en cognitieve behoeften en verwachtingen van een werknemer in verband met zijn werk.

  • Psychosociale risico’s:

Een combinatie van de waarschijnlijkheid van blootstelling aan werk gerelateerde gevaren van psychosociale aard en de ernst van het letsel en de slechte gezondheid die door deze gevaren kunnen worden veroorzaakt.

Bij Coo Consult kunt u terecht voor een PSA-check. Meer informatie hierover zie: https://www.coo-consult.nl/diensten/psa-check/

Bel ons direct

Waarom ISO 45003 uitbesteden aan Coo Consult?

  1. Deskundigheid en ervaring: Ons team van professionals beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van psychosociaal risicomanagement en ISO-normen. We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en beste praktijken in de sector en zorgen ervoor dat uw organisatie voldoet aan alle vereisten van ISO 45003.
  2. Tijdsbesparing: Het implementeren van een ISO 45003-systeem vereist tijd, inzet en expertise. Door dit proces aan ons uit te besteden, kunt u zich richten op uw kernactiviteiten, terwijl wij zorgen voor de planning, implementatie, training en monitoring van psychosociale risico’s in uw organisatie.
  3. Maatwerkoplossingen: We begrijpen dat elk bedrijf uniek is en zijn eigen specifieke psychosociale risico’s heeft. Daarom bieden we maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften en doelstellingen. We analyseren de risico’s in uw werkomgeving, identificeren preventieve maatregelen en helpen bij het opstellen van een effectief risicomanagementplan.
  4. Welzijn en productiviteit: Het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving heeft positieve gevolgen voor het welzijn en de productiviteit van uw werknemers. Door ISO 45003 uit te besteden aan Coo Consult, kunt u bijdragen aan het creëren van een positieve werkcultuur en het verminderen van werkgerelateerde stress.
  5. Certificeringsbegeleiding: We begeleiden u gedurende het hele certificeringsproces. Vanaf de initiële evaluatie en implementatie tot aan de audit en certificering, staan we aan uw zijde om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan de vereisten van ISO 45003 en het certificaat behaalt.

Waarom kiezen voor Coo Consult voor ISO 45003-uitbesteding?

Bij Coo Consult streven we ernaar om onze klanten te voorzien van hoogwaardige en betrouwbare diensten voor ISO 45003-uitbesteding. We hebben een bewezen staat van dienst in het helpen van organisaties bij het verbeteren van hun psychosociale risicomanagement en het behalen van certificeringen. Onze aanpak is gebaseerd op grondige kennis van de norm en een diepgaand begrip van de behoeften van onze klanten.

Kies voor Coo Consult als uw partner voor ISO 45003-uitbesteding en laat ons u helpen bij het creëren van een gezonde werkomgeving en het bevorderen van het welzijn van uw werknemers. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe we u kunnen ondersteunen bij het effectief beheren van psychosociale risico’s op de werkvloer.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar wat Coo Consult voor uw bedrijf kan betekenen?

Afspraak maken of stel een vraag