Coo Consult

ISO 9001

ISO 9001

Een managementsysteem (ook wel ISO 9001 genoemd) omvat als kern de Deming-cirkel. Dat houdt in dat ieder managementsysteem een structuur heeft van Plan, Do, Check en Act. Kortweg ook wel de PDCA-cyclus genoemd. Alle hoofdstukken van ISO 9001 zijn hierin onderverdeeld.

Bij ‘Plan’ worden de doelstellingen vastgesteld van het kwaliteitsmanagementsysteem alsmede de processen en de benodigde middelen.

Bij ‘Do’ wordt datgene geïmplementeerd wat gepland is.

Bij ‘Check’ wordt gekeken of de doelstellingen zijn behaald die van tevoren zijn vastgesteld en naar het monitoren van processen.

Bij ‘Act’ worden er, indien nodig, verbetermaatregelen genomen om de prestaties te verbeteren.

Bij een goed werkend ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem heb je weinig klachten en een goed werkend proces waarbij de zwakten in het proces steeds beter geoptimaliseerd wordt.

Benieuwd naar wat Coo-consult voor u kan betekenen?


Maak direct een afspraak
ISO 9001 vinkje

 

ISO 9001 behalen

Een bedrijf met een ISO 9001 certificaat, of dat beoogt te gaan behalen, moet kunnen aantonen dat het bedrijf consequent producten en diensten kan leveren die voldoen aan de eisen van de klanten en aan de wettelijke regelgeving. Een ander aspect is het verhogen van de klanttevredenheid. Dit bereik je door een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem, het doorvoeren van verbeteringen en het leren van eerdere ervaringen van problemen (in bijv. processen) zodat dit zich niet nogmaals kan voordoen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem kenmerkt zich door het onderdeel ‘risico gebaseerd denken’. Dat houdt in dat het bedrijf acties plant en vervolgens implementeert om risico’s en kansen op te pakken (die kunnen zowel negatief als positief zijn). Het oppakken van de risico’s en kansen kan van invloed zijn op de context en de doelstellingen van het bedrijf.

Benieuwd naar wat Coo-consult voor u kan betekenen?


Maak direct een afspraak
ISO 9001 letters

ISO 9001 procesbenadering

Een tweede onderdeel specifiek in het kwaliteitsmanagementsysteem is de ‘procesbenadering’. Het toepassen van de procesbenadering helpt bij het volgende: inzicht bij het voldoen aan de eisen, het nadenken over de toegevoegde waarde van processen, het verkrijgen van doeltreffende procesprestaties en de verbetering van processen op basis van evaluaties van informatie en gegevens.

Ook komt in het kwaliteitsmanagementsysteem de kwaliteitsmanagementprincipes naar voren. Dat zijn: klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van medewerkers, procesbenadering, verbetering, op bewijs gebaseerde besluitvorming en relatiemanagement.

Het kwaliteitsmanagementsysteem kent de volgende opbouw (de kern):

  1. Context van de organisatie.
  2. Leiderschap (en betrokkenheid). – heeft een prominente rol in de laatste versie(ISO 9001:2015).
  1. Planning.
  2. Ondersteuning.
  3. Uitvoering. – specifiek voor ISO 9001 met o.a. operationele planning en beheersing (8.1) en eisen voor producten en diensten (8.2).
  1. Evaluatie van de prestaties.
  2. Verbetering.

Benieuwd naar wat Coo-consult voor u kan betekenen?


Maak direct een afspraak
ISO 9001 letters

Afspraak maken of stel een vraag