Coo Consult

Managementsysteem

Een managementsysteem is een systeem om te voldoen aan eisen op bijvoorbeeld het gebied van kwaliteit, veiligheid en welzijn of milieu. Dit gebeurt aan de hand van diverse ISO-normen zodat het bedrijf aan de richtlijnen van de internationale ISO-norm houdt en ‘in control’ is op zowel documentatie vlak als in de praktijk. Daarnaast is een goed werkend managementsysteem een opstap naar het verkrijgen van een ISO-certificaat dat enkel wordt uitgegeven door certificerende instellingen (zoals Bureau Veritas, Control Union, DNV NL, KIWA, TüV en nog diverse anderen).

Maak direct een afspraak

Definitie managementsysteem

De officiële definitie van een managementsysteem volgens ISO luidt als volgt: een geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende elementen van een organisatie om een beleid en doelstellingen vast te stellen, alsmede de processen om die doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van enkele managementsystemen zijn:

 • ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsystemen
 • ISO 45001: Managementsysteem voor gezond en veilig werken (Arbo).
 • ISO 14001: Milieumanagementsysteem
 • ISO 27001: Managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Dit worden ook wel de ‘generieke normen’ genoemd.

Daarnaast zijn er ook nog de specifieke richtlijnen, generieke richtlijnen en de sectornormen.

Zie onderstaande afbeelding:

Managementsysteem

Elke ISO-norm bestaat uit 10 hoofdstukken en kent de volgende structuur:

 • Hoofdstuk 1: Onderwerp en toepassingsgebied
 • Hoofdstuk 2: Normatieve verwijzingen
 • Hoofdstuk 3: Termen en definities
 • Hoofdstuk 4: Context van de organisatie
 • Hoofdstuk 5: Leiderschap
 • Hoofdstuk 6: Planning
 • Hoofdstuk 7:  Middelen
 • Hoofdstuk 8: Uitvoering
 • Hoofdstuk 9: Evaluatie van de prestaties
 • Hoofdstuk 10: Verbetering

 

Bepaalde delen van een norm is identiek aan een andere norm. Die stukken van een norm t.o.v. van een andere norm zijn dan identieke kernteksten (vaak geel gemaakt als je de ISO-norm koopt in een papieren of een PDF-versie). Dit wordt ook wel de HLS-structure genoemd (is een identieke kerntekst).

Voorbeeld van een identieke kerntekst:

4       Context van de organisatie

4.1      Inzicht in de organisatie en haar context

De organisatie moet externe en interne belangrijke punten (issues) vaststellen die relevant zijn voor haar doel en de strategische richting ervan en die haar vermogen beïnvloeden om het (de) beoogde resulta(a)t(en) van haar kwaliteitsmanagementsysteem te behalen.

Coo Consult kan audits uitvoeren voor de volgende normeringen;

• ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsysteem.
• ISO 45001 – Arbomanagementsysteem (gezond en veilig werken).
• VCA – Veiligheid Checklist Aannemers.
• ISO 14001 – Milieumanagementsysteem.
• Safety Culture Ladder – Veiligheidsladder.

 

Adviseringen kan Coo Consult geven voor de volgende normen:

• ISO 9001                          – Kwaliteitsmanagementsysteem.
• ISO 45001                          – Arbomanagementsysteem (gezond en veilig werken).
• ISO 45003                          – Arbomanagementsysteem gericht op PSA.
• VCA                          – Veiligheid Checklist Aannemers.
• ISO 14001                          – Milieumanagementsysteem.
• Safety Culture Ladder                          – Veiligheidsladder.
• ISO 50001                          – Energiemanagementsysteem.
• ISO 22000                          – Managementsysteem voor voedselveiligheid.
• ISO 27001                          – Managementsysteem voor informatiebeveiliging.

 

Maak direct een afspraak 

Afspraak maken of stel een vraag