Coo ConsultMilieumanagementsysteem

www.coo-consult.nl_environment-3

Een bedrijf of organisatie kan bijv. alleen een milieumanagementsysteem hebben of het maakt onderdeel uit van een geïntegreerd managementsysteem.

Waarom een milieumanagementsysteem?

 • Teneinde het milieu te beschermen
 • Het tegengaan en voorkomen van nadelige milieueffecten
 • Dat je blijft voldaan aan wet- en regelgeving
 • Het verbeteren van de milieuprestaties
 • Financiële en operationele voordelen te behalen
 • Het communiceren van milieu-informatie aan relevante belanghebbenden
 • Gebruik te maken van een levenscyclusperspectief

De doelstellingen van het milieumanagementsysteem worden vastgelegd in het milieubeleid. De basisprincipes van het milieubeleid zijn het beschermen van het milieu, het continu verbeteren van het managementsysteem ten einde de prestaties te verbeteren en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het milieubeleid is voor elk bedrijf anders (bijv. wat is het doel, wat zijn de doelstellingen en wat is de toekomstvisie voor de lange termijn). Elk bedrijf moet voldoen aan de wettelijke regels al kan dit wel verschillen voor wat betreft het type branche of sector waarin het bedrijf actief is en daarnaast aan de verwachtingen of eisen die de belanghebbenden aan jouw bedrijf stellen.

Benieuwd naar wat Coo-consult voor u kan betekenen in milieumanagementsysteem opzicht? Neem vrijblijvend contact met ons op.

www.coo-consult.nl_duurzaamheid

Milieumanagementsysteem aspecten

Voor het inrichten van een milieumanagementsysteem moet een bedrijf haar milieuaspecten in kaart brengen. Hierbij kan de organisatie bijv. kijken naar:

 • Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen
 • Het gebruik van energie
 • Energie-uitstoot
 • Het vrijkomen van afval of bijproducten
 • Emissies naar de lucht
 • Emissies op het water
 • Lozingen op het land
 • Ruimtegebrek

Na het in kaart gebracht te hebben van de milieuaspecten moet het bedrijf kijken wat daarvan verband houdt met haar activiteiten, producten of diensten. Dit kan bijv. het volgende inhouden:

 • Ontwerp van processen, producten en diensten van de organisatie
 • De faciliteiten (inclusief gebruik en onderhoud)
 • Productieprocessen (met inbegrip van opslagactiviteiten)
 • Milieuprestaties van externe leveranciers
 • Milieupraktijken van externe leveranciers
 • Het leveren van diensten (met inbegrip van het soort verpakking)
 • Opslag en het gebruik van producten, behandeling ervan tot einde levensduur
 • Afvalmanagement (bijv. hergebruik, recyclen, regeneratie en verwijderen)

De organisatie moet vervolgens kijken wat hun milieueffecten kunnen zijn (zowel gunstig als ongunstig). In het laatste geval moet er een calamiteitenplan aanwezig zijn zodat ook naburige bedrijven of organisaties gewaarschuwd kunnen worden.

Tot slot is het van belang de milieuaspecten en/of mogelijke gevaren van naburige bedrijven of organisaties (of binnen een straal van ….) in kaart te brengen.

Benieuwd naar wat Coo-consult voor u kan betekenen in milieumanagementsysteem opzicht? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Maak direct een afspraak

www.coo-consult.nl_environment-2

Afspraak maken of stel een vraag