Coo Consult

PDCA

PDCA

PDCA, ofwel “Plan Do Check Act” is een veelgebruikte methodiek binnen diverse organisaties en bedrijven om processen continu te verbeteren. Het is een cyclische aanpak die bestaat uit vier stappen: plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen. PDCA is ontwikkeld door de Amerikaanse wetenschapper Walter Shewhart en later verder uitgewerkt door de Japanse kwaliteitsgoeroe W. Edwards Deming.

De PDCA-cyclus begint met de eerste stap, plannen. Hierbij wordt bepaald welk proces of welke activiteit verbeterd moet worden en worden doelen en meetbare resultaten vastgesteld. Vervolgens wordt in de tweede stap, uitvoeren, het plan daadwerkelijk uitgevoerd. Hierbij is het van belang dat het plan zo nauwkeurig mogelijk wordt gevolgd.

In de derde stap van PDCA, evalueren, worden de resultaten geanalyseerd en vergeleken met de vooraf gestelde doelen en meetbare resultaten. Indien de resultaten niet overeenkomen met de gestelde doelen, wordt in de vierde en laatste stap, bijsturen, het plan aangepast en opnieuw uitgevoerd. Dit proces wordt herhaald totdat de gewenste resultaten zijn bereikt.

PDCA is een effectieve methode om processen te verbeteren en te optimaliseren. Het kan worden toegepast in verschillende domeinen, zoals productieprocessen, marketing, sales, HR en nog veel meer. Door de cyclische aanpak wordt continu leren en verbeteren gestimuleerd en kan er snel worden bijgestuurd indien nodig.

Als u op zoek bent naar een methode om uw processen te verbeteren en te optimaliseren, dan is PDCA zeker het overwegen waard. Door het consequent toepassen van deze methode zult u uw organisatie efficiënter maken en de kwaliteit van uw producten en diensten verbeteren.

Hulp nodig bij een PDCA methode? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord en denken met u mee!

Maak direct een afspraak

PDCA

PDCA Hoofdstukken

De ISO-managementsysteemnormen bestaan grotendeels uit 10 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat over het toepassingsgebied. Hoofdstuk 2 over de normatieve verwijzingen. Hoofdstuk 3 over de termen en definities. De PDCA-cyclus (zoals het officieel genoemd wordt) bestaat uit hoofdstukken 4 t/m 10.

In grote lijnen hebben de hoofdstukken 4 t/m 10 de volgende structuur:

Hoofdstuk 4 gaat over de Context van de organisatie.

Hoofdstuk 5 gaat over Leiderschap.

Hoofdstuk 6 gaat over Planning.

Hoofdstuk 7 gaat over Ondersteuning.

Hoofdstuk 8 gaat over de Uitvoering.

Hoofdstuk 9 gaat over de Evaluatie van de prestaties.

Hoofdstuk 10 gaat over Verbetering.

Een ISO-managementsysteemnorm is een terugkerend proces dat bekend staat onder de PDCA-cyclus en in de meeste ISO-managementsysteemnormen terugkeert. Dat komt terug in bijv. ISO 9001 (Kwaliteitsmanagementsysteem); ISO 45001 (Managementsysteem voor gezond en veilig werken; Arbomanagementsysteem); ISO 14001 (Milieumanagementsysteem); ISO 27001 (Managementsysteem voor informatiebeveiliging); ISO 50001 (Energiemanagementsysteem); ISO 22000 (Managementsysteem voor voedselveiligheid).

PDCA check

PDCA-cyclus nader uitgelegd:

Het bedrijfsproces start met een planning (H6).

Na planning gaat het verder in Ondersteuning (H7) en Uitvoering (H8).

Na de uitvoering volgt de Evaluatie van de prestaties (H9).

Als de prestaties geëvalueerd zijn volgt er, waar nodig, Verbetering (H10).

Als de verbetering heeft plaatsgevonden begint de cyclus weer van voor af aan.

  • PLAN – Er wordt gekeken naar welke doelstelling er nodig is om het beoogde resultaat te behalen. Verder naar de benodigde middelen, de risico’s en kansen.
  • Vervolgens wordt datgene wat gepland is geïmplementeerd in de praktijk (DO).
  • CHECK – o.a. Monitoren en het meten van processen. Of de producten en diensten die verkregen worden aan de eisen, de doelstelling(en) en het beleid voldoen. Daarnaast het rapporteren van de verkregen resultaten.
  • ACT – De resultaten die eerder verkregen zijn omzetten in acties en verbeteren waar dat nodig is.

Vanzelfsprekend helpen wij uw bedrijf met veel passie en plezier. Aarzel niet om Coo Consult te contacteren. U zal er een warm gevoel aan overhouden.

Neem contact met ons op

PDCA Coo consult

Afspraak maken of stel een vraag