Coo Consult

Plan Do Check Act

Plan do check act

Plan Do Check Act (PDCA) is een kwaliteitsmanagementproces dat wordt gebruikt om continue verbetering in een organisatie te bevorderen. Het is een cyclus van vier stappen die herhaaldelijk worden uitgevoerd om de kwaliteit van producten, diensten en processen te verbeteren. PDCA is een belangrijk concept binnen de Lean en Six Sigma methodologieën en wordt veel gebruikt in bedrijven over de hele wereld. Plan-Do-Check-Act is een verbeterinstrument voor continue verbetering. Plan-Do-Check-Act wordt kortweg ook wel PDCA genoemd. Het is een goed hulpmiddel bij veel gebruikte ISO-managementsystemen om problemen (‘gaps’) aan te pakken. Dit is verder ontwikkelt door William Edwards Deming. De PDCA-cyclus wordt daarom ook wel ‘De kwaliteitscirkel van Deming’ genoemd. Daarnaast is dit ook een belangrijk onderdeel in de ‘Lean Six Sigma’ managementstrategie.

Benieuwd naar wat Coo-consult voor uw bedrijf kan betekenen?

Maak vrijblijvend een afspraak

Plan act do check

Plan do check act fasen

De Plan do check act-cyclus bestaat uit 4 fasen. Hieronder worden deze 4 fasen nader toegelicht:

PLAN

Het identificeren van de problemen en het maken van een bijbehorend plan. Daarnaast wordt achterhaald wat de oorzaak van de problemen is.

In het plan worden de doelstellingen en verbetermaatregelen uiteengezet. Het doel moet duidelijk zijn en betrokkenen (meestal het management) geeft hierbij hun commitment.

DO

In deze fase worden de actiepunten ten uitvoer gebracht. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van degenen die het plan hebben opgesteld zijn hierbij essentieel.

De resultaten worden geregistreerd en in een later stadium geëvalueerd.

CHECK

Hier wordt gekeken welke doelstellingen (targets) er behaald zijn. Door middel van data en resultaten in de vorige fase worden deze vervolgens geëvalueerd.

Afwijkingen worden geïdentificeerd en er wordt een verklaring gegeven waarom het tot een afwijking heeft geleid.

ACT

Aan de hand van de resultaten in de vorige fase worden vervolgens de verbetermaatregelen voor de gevonden afwijkingen doorgevoerd. Verder moet het proces, indien nodig, worden bijgesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden dat de eerdere afwijkingen zich nogmaals kunnen voordoen in de toekomst. Continue Verbetering.

Benieuwd naar wat Coo-consult voor uw bedrijf kan betekenen?

Maak vrijblijvend een afspraak

pdca Plan do check act

Afspraak maken of stel een vraag