Coo Consult

BLOG: Blootstelling aan hevig lawaai

Vrijdag 7 oktober 2022

Verlies van gehoor

Actie- en grenswaarden
* 80 dB(A): Werkgever moet gehoorbescherming beschikbaar stellen
* 85 dB(A): Verplicht dragen van gehoorbescherming
* 87 dB(A): Grens met gehoorbescherming

Verplichtingen bij 87 dB(A):
* Bij 87 dB(A) moet de werkgever meteen maatregelen nemen om de blootstelling beneden de grenswaarde te krijgen.
* De redenen van de overmatige blootstelling moet worden vastgesteld.
* Aanpassen van de beschermings- en preventiemaatregelen zodat het niet opnieuw kan plaatsvinden.

Een verdubbeling van het geluid is een toename van 3 dB.
eenvoudig voorbeeld. } 2 even sterke bronnen van 80 dB(A) geeft een totaal van 83 dB(A).

Waarbij je acht uur maximaal blootgesteld mag worden aan 80 dB(A), geldt dat voor 83 dB(A) een bloostellingsduur van vier uur maximaal.

Ingewikkelder wordt als je bronnen hebt met verschillende geluidsterkten gecombineerd met steeds een andere blootstellingsduur. D.m.v. een logaritmische formule kan dan de gemiddelde dagdosis bepaald worden.

RISICO’S
* Gehoorschade
* Stressverschijnselen
* Stijging van de bloeddruk
* Slaapstoornissen
* Ongevallen
* Schrikreflex
* Verstoring van de waarneming

WETGEVING
Arbobesluit, artikelen 6.6 – 6.11

* Art. 6.6: Definities
* Art. 6.7: Nadere voorschriften RI&E, beoordelen en meten
* Art. 6.8: Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
* Art. 6.9: Weekgemiddelde
* Art. 6.10: Audiometrisch onderzoek
* Art. 6.10a: Maatregelen bij gehoorbeschadiging
* Art. 6.11: Voorlichting en onderricht

𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓

𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

Phone: +𝟑𝟏 𝟔 𝟑𝟖𝟔𝟎 𝟓𝟔𝟑𝟎
E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige
* Intern Auditor
* Extern Vertrouwenspersoon

Afspraak maken of stel een vraag