Coo Consult

BLOG: Het belang van voedselveiligheid

Zaterdag 3 december 2022

CooConsult_Voedselveiligheid_1

De ISO 22000 is gebaseerd op de ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en de HACCP-voedselveiligheidsbeheersysteem. Door middel van HACCP wordt het gehele productieproces van bedrijven doorlopen op mogelijke gevaren voor het voedsel. In het ergste geval moet er een externe melding gemaakt worden als reeds besmettelijk voedsel of een gevaar voor de volksgezondheid kan zijn dat al reeds naar supermarkten (consumenten) is vervoerd. Ook wordt in zo’n geval de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hiervan op de hoogte gesteld (NVWA). Ook voert de NVWA steekproefsgewijs inspecties uit.

De belangrijkste voordelen voor het gebruiken/hanteren van ISO 22000 zijn als volgt:
* Erkende beheersprocessen voor voedselveiligheid in uw bedrijf implementeren.
* Betere controles op risicobeheer in de voedselvoorzieningsketen.
* Het vergroten van het vertrouwen naar leveranciers, klanten en andere belanghebbenden (stakeholders) toe om de veiligheid van het voedsel te garanderen en om gezondheidsrisico’s te beperken.
* Het verduidelijken van de verantwoordelijkheden (verantwoording en transparantie in de organisatie).
* Het helpt om de systemen te optimaliseren in kader van continue verbetering (doeltreffendheid).
* Dat de organisatie beschikt over gedegen en effectieve voedselveiligheidsprocedures in de gehele toeleveringsketen.
* Het zorgen voor gedegen controles ten einde besmetting te voorkomen en tegen te gaan.

CooConsult_Voedselveiligheid_2

Voordelen van het hebben van een ISO 22000 certificaat:
* Het naleven van wettelijke regelgeving.
* Het kunnen concurreren op de internationale markt.
* Risicogebieden worden vooraf geindentificeerd (gerichter focussen op productiegebieden).
* Het voorkomen van verspilling van middelen.
* Kostenreductie door verspilling tegen te gaan en het voorkomen van fouten.
* Het voorkomen van ziekten overgedragen via voedsel.
* In de hele voedselketen vindt doeltreffende communicatie plaats.

𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

Phone: +𝟑𝟏 𝟔 𝟑𝟖𝟔𝟎 𝟓𝟔𝟑𝟎
E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

CooConsult_Voedselveiligheid_3

Afspraak maken of stel een vraag