Coo Consult

BLOG: Machinerichtlijn

Vrijdag 14 april 2023

Machinerichtlijn

Coo_Consult_Machine_1

De Machinerichtlijn is een Europese wet die eisen bevat waar machines bestemd voor de Europese markt aan moeten voldoen.
Deze richtlijn heet 2006/42/EG en is opgesteld door het Europees Parlement.

Alle landen in Europa moeten dit opnemen in hun nationale wetgeving. In de Machinerichtlijn staan eisen waar fabrikanten die machines produceren aan moeten voldoen.

Coo_Consult_Machine_2

Op het gebied van veiligheid moet de machine aan diverse eisen voldoen. Zie onderstaand:

* Zorgen dat (af)snijden niet mogelijk is.
* Zorgen dat vastraken niet mogelijk is.
* Dat je niet bekneld kunt raken.
* Zorgen dat elektrische schokken niet mogelijk zijn.
* Dat je niet opgesloten kunt raken.
* Zorgen dat er geen gevaar voor lawaai ontstaat.

Coo_Consult_Gevaren_Machines_1

Coo_Consult_Gevaren_Machines_2

De fabrikant van de machine moet aan diverse eisen voldoen. Dat zijn achtereenvolgens:

Op iedere machine moet een CE-markering aangebracht zijn.
* Bij iedere machine moet een Verklaring van Overeenstemming worden meegeleverd.
* Bij iedere machine moet een gebruikershandleiding aanwezig zijn.
* De fabrikant moet een Technisch Dossier samenstellen.
* De fabrikant moet een risicobeoordeling hebben gemaakt van de machine.

Coo_Consult_Machine_3

Als een machine een CE-markering bevat verklaart de fabrikant dat de machine aan de richtlijnen voldoet. Dat is de Machinerichtlijn maar kan ook bijv. de ATEX-richtlijn, de Richtlijn drukapparatuur en de EMC-richtlijn zijn.

De fabrikanten zijn volledig productaansprakelijk voor het op de markt brengen van veilige machines. Dit valt onder de Richtlijn Productaansprakelijkheid. Bij het afwijken hiervan kan dat er in resulteren dat de fabrikant een boete krijgt of dat de machine van de markt wordt gehaald.

Coo_Consult_Machine_4

De Machinerichtlijn bestaat uit 29 artikelen en diverse bijlagen (12). In de artikelen wordt o.a. het toepassingsgebied van een machine weergegeven, aan welke verplichtingen er voldaan moet worden (op de markt en bij de uitvoering) en het omgaan met niet-voltooide machines.

Coo_Consult_Machine_5

De bijlagen van de Machinerichtlijn zijn ook erg belangrijk en bevatten de volgende onderwerpen:
1. De veiligheids- en gezondheidseisen waaraan een machine moet voldoen.
2. Het aangeven welke gegevens er in de Verklaring van Overeenstemming moeten staan. Tevens wordt hier ook de inbouwverklaring voor niet-voltooide machines vermeld.
3. Bevat grafische eisen omtrent de CE-markering.
4. Hierin wordt aangegeven welke machines een verhoogd risico vormen.
5. Gaat over de veiligheidscomponenten.
6. De eisen voor de montagehandleiding voor niet-voltooide machines.
7. Hierin wordt weergegeven welke aspecten in het Technisch Dossier moeten zitten voor machines en niet-voltooide machines.
8. Gaat over eisen m.b.t. interne fabricagecontrole.
9. Hierin staat beschreven hoe een EG-type onderzoek moet worden uitgevoerd.
10. Bevat een procedure voor beoordeling van overeenstemming van de machines die in bijlage 4 worden vermeld.
11. Bevat eisen voor keuringsinstanties. Zij keuren de machines die vermeld worden in bijlage 4.
12. Bevat een concordantietabel van Richtlijn 98/37/EG en een samenhangende richtlijn.
Naast machines is de Machinerichtlijn ook van toepassing op onderstaande producten/componenten:

* Niet-voltooide machines.
* Veiligheidscomponenten.
* Kabels, kettingen en banden.
* Hijs- en hefgereedschap.
* Verwisselbare uitrustingsstukken.
* Verwijderbare mechanische overbrengingssystemen.

Foto’s van enkele gevaren:

Coo_Consult_Gevaren_Machines_3

Coo_Consult_Gevaren_Machines_4

Coo_Consult_Gevaren_Machines_5

📌 𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓 📌
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

👉Phone: 📞𝟬𝟲 𝟯𝟴𝟲𝟬 𝟱𝟲𝟯𝟬
👉E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
👉Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige werkzaamheden.
* Het opstellen van een RI&E.
* Audits.

Afspraak maken of stel een vraag