Coo Consult

BLOG: PGS-15

Zondag 23 april 2023

PGS-15

Coo_Consult_opslag_gevaarlijke_stoffen_1

De PGS-15 norm gaat over het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen. Dit kunnen o.a. zijn: gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen, reprotoxisch), gasflessen en spuitbussen.

Coo_Consult_opslag_gevaarlijke_stoffen_2

Ook gaat deze norm over de hoeveelheid opslag, waar het wel en niet opgeslagen mag worden. Verder wordt er, i.v.m. het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen, ook verwezen naar het Bouwbesluit 2012.

Coo_Consult_opslag_gasflessen_1

In deze norm worden onder andere de volgende aspecten behandeld:

  • Opslagvoorzieningen groter dan 10.000 kg.
  • Voorzieningen voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
  • Opslag van gasflessen.
  • Opslag van spuitbussen en gaspatronen.
  • Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3.
  • Opslag van beperkte hoeveelheid organische peroxiden.
  • Voorschriften voor de opslag van (tank)containers.

Link PGS-15 norm: Titel (publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

Phone: +𝟑𝟏 𝟔 𝟑𝟖𝟔𝟎 𝟓𝟔𝟑𝟎
E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige
* Intern Auditor
* Extern Vertrouwenspersoon

Coo_Consult_opslag_gasflessen_2

Afspraak maken of stel een vraag