Coo Consult

BLOG: Veilig werken in besloten ruimten

Besloten ruimte    Betreden van een besloten ruimte

Donderdag 20 oktober 2022

𝗩𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗯𝗲𝘀𝗹𝗼𝘁𝗲𝗻 𝗿𝘂𝗶𝗺𝘁𝗲𝗻
Voor het werken in besloten ruimten zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig omdat dat een verhoogd gevaar en risico’s met zich meebrengt.

𝘔𝘢𝘢𝘳 𝘦𝘦𝘳𝘴𝘵 𝘸𝘢𝘵 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘯𝘶 𝘦𝘪𝘨𝘦𝘯𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘣𝘦𝘴𝘭𝘰𝘵𝘦𝘯 𝘳𝘶𝘪𝘮𝘵𝘦𝘯 ? Onderstaand enkele voorbeelden:
* Kruipruimten.
* Inhoud tankwagens.
* Opslagtanks.
* Reactieketels.
* Pijpleidingen (al dan niet gecombineerd met sleuven).
* Boeg- en schroefruimten van schepen.
* Tanks en mestkelders (agrarische sector).

De 𝗴𝗲𝘃𝗮𝗿𝗲𝗻 die op kunnen treden zijn zoal:
* Bedwelming.
* Verstikking (ruimte is bijv. gevuld met inerte gassen of zuurstof is gebruikt geweest in chemische reacties).
* Vergiftiging.
* Brand of explosie.
* Stofexplosies.
* Elektrocutie (stroomdoorgang).
* Grenswaarden kunnen snel bereikt worden.
* evt. Zeer hoge temperaturen.
* evt. Een lage windsnelheid (omgeving).
* evt. Een hoge luchtvochtigheid (mist, omgeving).
* evt. Een lage luchtvochtigheid (vorst, omgeving).
* Beknelling door bewegende delen.
* Vallende voorwerpen.
* Vallen en/of uitglijden.

} 𝗩𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴𝗵𝗲𝗶𝗱𝘀𝗺𝗮𝗮𝘁𝗿𝗲𝗴𝗲𝗹𝗲𝗻 voor het werken in besloten ruimten.
* Het zuurstof % in de lucht is > 18% (v/v) en < 21% (v/v).
* De concentratie van gevaarlijke gassen (brandbaar of explosief) is < 10% van de onderste explosiegrens (LEL, Lower Explosion Limit).
* De concentratie van een bepaalde stof mag de MAC-waarde niet overschrijden (MAC staat voor Maximum Allowable Concentration).
* Het dragen van beschermende kleding, ademlucht masker en veiligheidsharnas met een verbindingslijn 𝗶𝘀 𝘃𝗲𝗿𝗲𝗶𝘀𝘁 (zodat je bij calamiteiten omhoog getrokken kan worden).
* Mangatwacht, die de situatie in de gaten houdt en contact houdt met degene die bezig is in de besloten ruimte, 𝗶𝘀 𝘃𝗲𝗿𝗲𝗶𝘀𝘁.
* Brandblusmiddelen moet je paraat en in de buurt hebben maar 𝗻𝗶𝗲𝘁 in de buurt van de toegang tot de besloten ruimte.

Daarnaast zijn in besloten ruimten niet alle elektrische apparatuur toegestaan.
Voorbeelden van wat 𝘄𝗲𝗹 𝗶𝘀 𝘁𝗼𝗲𝗴𝗲𝘀𝘁𝗮𝗮𝗻:
* Handlampen met veilige spanning.
* Scheidingstrafo (max. 1 apparaat).
* Luchtgereedschap of verlichting d.m.v. perslucht.
* Ingebouwde accu’s.
* Safety Extra Low Voltage (SELV)-gereedschap (max. 50 V wisselspanning).

𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓

𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

Phone: +𝟑𝟏 𝟔 𝟑𝟖𝟔𝟎 𝟓𝟔𝟑𝟎
E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige
* Intern Auditor
* Extern Vertrouwenspersoon

Afspraak maken of stel een vraag