Coo Consult

BLOG: Werken op hoogte

Vrijdag 13 oktober 2023

Werken op hoogte

Height Safety Expert

Veiligheid bij werken op hoogte: een groeiende zorg
De afgelopen jaren is er een verontrustende toename van meldingen van arbeidsongevallen gerelateerd aan werken op hoogte.
• In 2015 waren er 3.651 meldingen terwijl dit aantal in 2019 steeg naar 4.474.
• Schokkend genoeg resulteerden 71 arbeidsongevallen in een dodelijke afloop in 2018; in 2019 waren dit er 69.

Deze cijfers benadrukken de inherente risico’s van werken op hoogte en het cruciale belang van effectieve beheersmaatregelen. Gedurende 2015 tot 2019 bedroeg het percentage arbeidsongevallen m.b.t. het vallen van hoogten 14%.

Wettelijke vereisten voor veiligheid op hoogte
De Arbowet en het Arbobesluit leggen specifieke verplichtingen op voor het veilig werken op hoogte:
• Arbobesluit Art. 3.16: Maatregelen om valgevaar te voorkomen.
• Arbobesluit Art. 7.18b: Voorschriften voor hijs- en hefwerktuigen voor personen.
• Arbobesluit Art. 7.23: Richtlijnen voor het gebruik van arbeidsmiddelen zoals ladders, steigers en trappen.

Height Safety Expert_2

Beheersmaatregelen voor veiligheid op hoogte
Bij het implementeren van veiligheidsmaatregelen wordt de arbeidshygiënische strategie gehanteerd:
1. Bronaanpassing: Vervang gevaarlijke bronnen of stoffen.
2. Collectieve maatregelen: Technische aanpassingen of veranderingen in werkprocessen om risico’s te verminderen.
3. Individuele maatregelen: Aanpassen aan specifieke werkomstandigheden.
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s): Zoals veiligheidsharnassen.

Specifieke oplossingen kunnen zijn: dakrandbeveiliging, gebruik van hoogtewerkers met de juiste beveiliging en dubbele valbeveiliging. Essentiële aspecten van valbeveiliging zijn onder andere het juiste ankerpunt, een geschikt harnas en een correcte verbinding. En vergeet niet: zorg altijd voor een noodplan bij werken op hoogte.

Voor het aanschaffen van valbeveiligingen, veiligheidsharnassen, ankerpunten en veiligheidslijnen gaat u naar Height Safety Expert. Home: Height Safety Expert – Height Safety Expert

Deze zijn hier verkrijgbaar in diverse varianten, soorten en maten.

Height Safety Expert_3

Over Steven de Coo
Ik ben Steven de Coo; uw expert op het gebied van veiligheid. Bij Coo Consult help ik bedrijven met het opstellen van een RI&E en begeleid ik veiligheidsgerelateerde processen en systemen. Ook bied ik ondersteuning in risicobeoordeling zoals Taak Risico Analyse (TRA) en Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).
Neem vandaag nog contact op met Coo Consult en zorg voor een veilige werkomgeving.

📌 𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓 📌
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

👉Phone: 📞𝟬𝟲 𝟯𝟴𝟲𝟬 𝟱𝟲𝟯𝟬
👉E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
👉Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige werkzaamheden.
* Het opstellen van een RI&E.
* Audits.

Foto’s met dank aan Height Safety Expert

Afspraak maken of stel een vraag