Coo Consult

BLOG: Wijzigingen RI&E

Zondag 13 november 2022

Coo Consult_RIE-1

𝗪𝗶𝗷𝘇𝗶𝗴𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗥𝗜&𝗘 o.a.
* Naast de huidige risico’s moeten ook de basisrisicofactoren (BRF’s) in de RI&E worden meegenomen.
* Wordt de taak van preventiemedewerker ingevuld en uitgevoerd en opgenomen in de RI&E.
* Hoeveel preventiemedewerkers zijn er nodig incl. benodigde kennis en ervaring daarvoor.
* Inzicht in de verzuimcijfers en arbobeleid (opvragen bij de bedrijfsarts).
* Inzichten van andere deskundigen
* Inzichten van preventiemedewerkers meenemen.
* Inzichten van werknemers meenemen.
* Analyses uit arbeidsgezondheidskundige onderzoeken opnemen in de RI&E.
* Welke onderzoeken op het gebied van arbo nodig zijn incl. de bijbehorende frequentie.
* Is arbobeleid geimplementeerd.
* Organisatie BHV gedocumenteerd en operationeel.
* Het in kaart brengen van de risicobeperkende maatregelen van de nog aanwezige risico’s (restrisico’s).
* De OR moet vooraf hebben ingestemd met de RI&E en uitvoering ervan.
* Bijzondere groepen (bijv. jeugdigen en zwangeren).
* Huidige actuele stand van zaken (RI&E t.o.v. werkelijke situatie van het bedrijf op dat moment).
* Inventarisatie van de gevarenbronnen en risico’s.
* Zijn de actuele normen en grenswaarden gehanteerd.
* Is rekening gehouden met moderne inzichten qua techniek (nieuwe methoden om risico’s te reduceren).
* Blootstellingsfactoren moeten representatief in kaart worden gebracht (niet te licht en niet te hoog).
* Eventuele blootstellingen (arbeidsbelastend) dienen met gevalideerde methoden en/of meetapparatuur onderzocht te worden.
* Voldoende medewerkers moeten betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de RI&E.
* Plan van aanpak: beschreven hoe de maatregelen worden geimplementeerd.
* Plan van aanpak: bij het aanpakken van de maatregelen moet ook rekening worden gehouden met de oorzaken.

𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓

𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

Phone: +𝟑𝟏 𝟔 𝟑𝟖𝟔𝟎 𝟓𝟔𝟑𝟎
E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige
* Intern Auditor
* Extern Vertrouwenspersoon

risico-inventarisatie en evaluatie 4

Afspraak maken of stel een vraag