Coo ConsultDe Onmisbare Rol van de Preventiemedewerker

Woensdag 31 januari 2024

De Onmisbare Rol van de Preventiemedewerker: Veiligheid en Welzijn op de Werkplek

www.coo-consult.nl_safety

De preventiemedewerker speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van werknemers op de werkplek. Het investeren in preventiemedewerkers is niet alleen een wettelijke verplichting maar ook een strategische zet voor bedrijven die streven naar een gezonde, veilige en productieve werkomgeving.

www.coo-consult.nl_preventiemedewerker
www.coo-consult.nl_preventiemedewerker

Wettelijke Verplichting

Ten eerste is het belangrijk te benadrukken dat het aanstellen van een preventiemedewerker een wettelijke verplichting is volgens de Arbowet (Artikel 13). Deze wet heeft als doel de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers te waarborgen. Door een preventiemedewerker aan te stellen voldoet een organisatie niet alleen aan de wettelijke eisen maar toont het bedrijf ook zijn betrokkenheid bij het creëren van een veilige werkomgeving. Ook leidt dit tot veiligere werksituaties. Gevaren worden eerder gesignaleerd en er is een betere participatie op de werkvloer omdat medewerkers gestimuleerd worden om ideeën en suggesties aan te dragen op het gebied van veiligheid.

Risicobeheersing

 

www.coo-consult.nl_safety_PBM www.coo-consult.nl_safety_werken_op_hoogte-2

Een preventiemedewerker heeft een belangrijke taak in het proactief identificeren en beheersen van risico’s op de werkplek. Door regelmatige inspecties, risicoanalyses en preventieplannen op te stellen zorgt de preventiemedewerker ervoor dat mogelijke gevaren tijdig worden geïdentificeerd en aangepakt worden voordat ze tot ernstige incidenten kunnen leiden. Hierdoor wordt niet alleen de veiligheid van de medewerkers gewaarborgd maar worden ook mogelijke financiële en operationele risico’s voor het bedrijf verminderd. Bij een incident, brand of een ontruiming ligt een deel van het bedrijf of het hele bedrijf stil voor een bepaalde tijd. Qua productie is dit een forse kostenpost maar het adequaat trainen van jouw personeel hoe om te gaan met noodsituaties is onontbeerlijk. Helaas wordt dat niet altijd als een vanzelfsprekendheid gezien en hebben diverse bedrijven in jaren nog geen noodplanoefening (bedrijfsevacuatie) uitgevoerd. Dit gaat geheid tot grote problemen leiden mocht dat ooit nodig zijn. Medewerkers zijn niet op elkaar ingespeeld, moeten eerst spullen en blusmiddelen zoeken wat leidt tot chaos en onnodig veel extra tijd (bijv. bij een brand of bij een arbeidsongeval). Tijd is op zo’n moment van cruciaal belang.

Bewustwording en Training

www.coo-consult.nl_PBM-3

Een preventiemedewerker speelt een sleutelrol bij het bevorderen van bewustwording over veiligheidsonderwerpen en het verzorgen van trainingen voor medewerkers. Door regelmatig voorlichting en onderricht te geven m.b.t. veiligheidsprocedures (Arbowet, Artikel 8), het nut en de noodzaak van PBM’s en het melden van incidenten draagt de preventiemedewerker bij aan het creëren van een veiligheidscultuur binnen de organisatie die aanzienlijk zal verbeteren. Goed opgeleide medewerkers zijn beter in staat om potentiële risico’s en gevaren te herkennen en te vermijden.

www.coo-consult.nl_hoogwerkerwww.coo-consult.nl_schaarhoogwerker

Verbetering van Werknemerswelzijn

Een gezonde werkomgeving gaat verder dan alleen fysieke veiligheid. De preventiemedewerker richt zich ook op het welzijn van de medewerkers waaronder aspecten zoals mentale gezondheid en ergonomie. Door aandacht te besteden aan deze onderwerpen draagt de preventiemedewerker bij aan het verminderen van werkgerelateerde stress, het voorkomen van gezondheidsklachten en het verbeteren van de algehele tevredenheid van de medewerkers. Wat resulteert in een hogere productiviteit en een betere werksfeer.

www.coo-consult.nl_ladders www.coo-consult.nl_steigers

Conclusie

Het belang van een preventiemedewerker mag niet onderschat worden. Van het voldoen aan wettelijke verplichtingen tot het beheersen van risico’s en het verbeteren van het welzijn van de medewerkers. De preventiemedewerker is een belangrijke schakel in het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Door te investeren in preventiemaatregelen investeert een organisatie niet alleen in haar medewerkers maar ook in haar eigen duurzaamheid en succes op de lange termijn. Het is tijd om de rol van de preventiemedewerker te erkennen en te waarderen als essentieel onderdeel als het goed om het welzijn en de veiligheid van iedereen (zowel werkgever als de werknemers) op de werkvloer.

www.coo-consult.nl_safety_werken_op_hoogtewww.coo-consult.nl_PBM-4

Afspraak maken of stel een vraag