Coo Consult

Het nut van een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) in de Bouwsector

Zondag 12 november 2023

Het nut van een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) in de Bouwsector

Coo_Consult_graafmachine

In de bouwsector is veiligheid van het grootste belang. Het voorkomen van ongevallen en het waarborgen van de gezondheid van werknemers zijn prioriteiten die niet over het hoofd mogen worden gezien. Een effectief middel om deze doelen te bereiken is het opstellen en implementeren van een Veiligheids- en Gezondheidsplan; ofwel een V&G-plan. In dit artikel zullen wij nader ingaan op het nut van een V&G-plan aan de hand van wettelijke vereisten en praktische overwegingen.

Coo_Consult_hijskraan

Wanneer moet een V&G-Plan worden gemaakt?

Volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit (wetten.nl – Regeling – Arbeidsomstandighedenbesluit – BWBR0008498 (overheid.nl), afdeling Bouwproces, is het opstellen van een V&G-plan verplicht in de volgende gevallen:

Projectduur van meer dan 500 mandagen: Als een bouwproject naar verwachting langer dan 500 mandagen zal duren is een V&G-plan vereist. Dit geldt voor projecten van aanzienlijke omvang en complexiteit.

Projectduur van meer dan 30 werkdagen en meer dan 20 werknemers tegelijkertijd: Voor projecten die langer dan 30 werkdagen duren en waarbij op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn is een V&G-plan verplicht. Dit zorgt ervoor dat zelfs middelgrote projecten de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.

Bouw met bijzondere gevaren: Als een bouwproject bijzondere gevaren met zich meebrengt zoals bedelving, vastraken, vallen van hoogte, verdrinking, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, werken in de nabijheid van hoogspanningskabels, werken met explosieven, graafwerkzaamheden, duikwerkzaamheden, werken onder overdruk, of het monteren/demonteren van zware prefab-elementen dan is ook in deze gevallen een V&G-plan vereist.

Deze verplichtingen zijn er niet voor niets. Zij zijn bedoeld om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen in situaties waarin de risico’s aanzienlijk kunnen zijn.

Coo_Consult_construction

Doel van een V&G-Plan

Een V&G-plan is geen formaliteit maar een instrument dat de veiligheid op de bouwplaats daadwerkelijk verbetert. Enkele belangrijke aspecten van een V&G-plan zijn:

Verbeterde coördinatie: In een V&G-plan beschrijft de opdrachtgever hoe hoofdaannemers en onderaannemers samenwerken om veiligheidsmaatregelen te treffen. Dit versterkt de coördinatie tussen verschillende partijen en voorkomt mogelijke conflicten over verantwoordelijkheden.

Focus op veiligheid: Het V&G-plan legt de nadruk op veiligheid en arbeidsomstandigheden gedurende het hele bouwproces. Hierdoor wordt voorkomen dat veiligheid over het hoofd wordt gezien of alleen als een bijzaak wordt behandeld.

Coo_Consult_fragile_roof

Toezicht en naleving: Het plan verplicht de benoeming van een coördinator die toezicht houdt op de naleving van het V&G-plan op de bouwplaats. Dit waarborgt dat de veiligheidsmaatregelen daadwerkelijk worden geïmplementeerd en nageleefd.

Verantwoordelijkheid: Hoewel het V&G-plan samenwerking en coördinatie bevordert blijft elke werkgever op de bouwplaats verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van zijn eigen werknemers.

Coo_Consult_confined_space

Conclusie

Een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is een essentieel instrument om de veiligheid en gezondheid van werknemers in de bouwsector te waarborgen. Het is niet alleen een wettelijke verplichting in bepaalde situaties maar ook een praktische manier om risico’s te identificeren, te beheersen en de coördinatie tussen verschillende partijen op de bouwplaats te verbeteren. Door de implementatie van een goed doordacht V&G-plan kunnen ongevallen worden voorkomen en kunnen bouwprojecten veiliger en gezonder worden uitgevoerd. Veiligheid mag nooit een bijzaak zijn en een V&G-plan helpt ervoor te zorgen dat het dat ook niet is.

Ik ben Steven de Coo; uw expert op het gebied van veiligheid. Bij Coo Consult help ik bedrijven met het opstellen van een RI&E en begeleid ik veiligheidsgerelateerde processen en systemen. Ook bied ik ondersteuning in risicobeoordeling zoals Taak Risico Analyses (TRA’s) en Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA’s).
Neem vandaag nog contact op met mij voor een veilige werkomgeving.

📌 𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓 📌
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

👉Phone: 📞𝟬𝟲 𝟯𝟴𝟲𝟬 𝟱𝟲𝟯𝟬
👉E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
👉Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige werkzaamheden.
* Het opstellen van een RI&E.
* Audits.

Coo_Consult_schuifmachine

Afspraak maken of stel een vraag