Coo Consult

ISO 22000 Uitbesteden: Vertrouw op Onze Expertise voor Voedselveiligheid en Certificering

Iso 22000

Welkom bij Coo-Consult, uw vertrouwde partner voor het uitbesteden van ISO 22000-certificering en voedselveiligheid. Als u op zoek bent naar een ervaren en deskundige partner om u te begeleiden bij het behalen van ISO 22000-certificering, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

ISO 22000 is het managementsysteem voor voedselveiligheid. Bij voedselveiligheid gaat het om de gevaren die kunnen optreden op het moment van consumptie. Voedselveiligheid moet aan strenge eisen voldoen en gevaren kunnen zich in het gehele proces voordoen.

De definitie van voedselveiligheid in ISO 22000 luidt als volgt: ,,waarborg dat voedingsmiddelen niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de consument wanneer zij worden bereid en/of genuttigd overeenkomstig het beoogde gebruik.’’

Neem contact met ons op

Onderstaand een voorbeeld hoe een proces van voedselveiligheid eruit zou kunnen zien. Het begint al met partij A die zorgt voor de verpakking (blik, potjes etc.). Vervolgens worden bij partij B de ingrediënten (voedsel) in de blikken of potjes gedaan. Partij C zorgt voor de distributie van partij C naar een distributiefiliaal (of een groothandel) van supermarkten. Partij D is een willekeurige supermarkt. Partij E is de consument (de eindgebruiker). Het vervoer tussen de verschillende partijen heet een distributiekanaal. Dit vindt plaats voordat het in de schap ligt van de supermarkt. De partijen A t/m D vormen samen de voedselketen. De partijen in de voedselketen moeten aan de ISO 22000 norm voldoen of aan de FSSC 22000 norm (een nog hogere normering op het gebied van voedselveiligheid).

Iso 22000 uitbesteden

Het werken met ISO 22000 heeft een organisatorische en operationele aanpak volgens de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Bij de organisatorische fase moet een voedselveiligheidsbeleid zijn, doelstellingen, een toepassingsgebied, de middelen en nog enkele andere aspecten. Bij de operationele fase gaat het om het tot uitvoer brengen rekening houdend met de organisatorische eisen, verwachtingen, doelstellingen en beleid. Naast dat het proces aan strikte eisen moet voldoen omtrent voedselveiligheid worden diverse procestappen gemonitord om te zien of alles volgens verwachting verloopt. De organisatie moet daarnaast voldoen aan relevante wet- en regelgeving en aan de eisen van belanghebbenden (stakeholders).

De verschillende stappen die in het proces gemonitord moeten worden, worden ook wel de Critical Control Points (CCP) genoemd.

De definitie van CCP in ISO 22000 luidt als volgt: ,,stap in het proces waar beheersmaatregelen worden toegepast om een significant gevaar voor de voedselveiligheid te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, en gedefinieerde kritische grenswaarden en meting het mogelijk maken om correcties toe te passen.’’

22000 ISO

Belangrijk hierbij is dat de meting bij een CCP niet boven of in de buurt van een kritische grenswaarde komt.

Om gevaren voortijdig voor te zijn moet de organisatie gebruik maken van gevarenanalyses. Veelal wordt dit gedaan volgens de HACCP eisen. HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Points.’

HACCP bestaat uit een aantal stappen. Deze zijn als volgt:

  • Het in kaart brengen van de potentiële en significante gevaren.
  • Het vaststellen van de Critical Control Points (CCP’s).
  • Het aangeven van de kritische grenswaarde per CCP.
  • Hoe de kritische grenswaarden niet overschreden kunnen worden.
  • Wat de corrective actions zijn per CCP.
  • Het toepassen van verificatie.

iso 220000

Ondanks al de controlestappen, monitoring en het toepassen van beheersmaatregelen kan het ook fout gaan. In dat geval treedt de ‘recall’ (terugtrekken) procedure in werking.

  • Indien de producten nog intern zijn moeten die apart worden opgeslagen en mag daar niets meer mee gedaan worden en mogen ook niet meer opnieuw in het proces gebracht worden.
  • Mocht het product toch al extern zijn dan moeten de belanghebbenden hiervan op de hoogte gesteld worden m.b.t. wat er aan de hand is en wat de exacte gevolgen hiervan kunnen zijn. Veelal wordt dit gecommuniceerd m.b.t. een productnaam i.c.m. een batchnummer of een lotnummer van die serie producten die afgekeurd moeten worden.

Iso 22000 voedselveiligheid

Dat de producten zijn afgekeurd en om welke serie dat gaat moet worden gedocumenteerd.

Als dit herhaaldelijk plaatsvindt of dat er ongedierte is bij een supermarkt kan die supermarkt of organisatie onder curatele worden gesteld door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit).

Bij een recall moeten er corrective actions worden toegepast maar ook als de waarde tijdens een controlestap (CCP) wordt overschreden.

Voor het goed uitvoeren van een managementsysteem voor voedselveiligheid is het van belang om een team voor de voedselveiligheid samen te stellen. Verder zijn o.a. rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, leiderschap, interne audits, interne- en externe communicatie, gedocumenteerde informatie en een schone werkomgeving belangrijk om tot een goed werkend managementsysteem voor voedselveiligheid (ISO 22000) te komen. Indien gewenst kan de partij of organisatie besluiten zich te laten certificeren conform ISO 22000 of de wat hogere eisen conform FSSC 22000.

Neem contact met ons op

Waarom ISO 22000 Uitbesteden?

Het behalen van ISO 22000-certificering is essentieel voor bedrijven die de hoogste normen voor voedselveiligheid willen bereiken en handhaven. Door het uitbesteden van ISO 22000 aan Coo-Consult kunt u profiteren van de volgende voordelen:

1. Expertise en Ervaring: Bij Coo-Consult hebben we uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van voedselveiligheid en ISO 22000. Onze deskundige consultants begrijpen de complexiteit van de norm en begeleiden u bij elke stap van het certificeringsproces.

2. Grondige Evaluatie en Voorbereiding: We voeren een grondige evaluatie uit van uw huidige voedselveiligheidssysteem en identificeren eventuele hiaten ten opzichte van de ISO 22000-norm. Vervolgens helpen we u bij het implementeren van de benodigde procedures, processen en documentatie om aan de norm te voldoen.

3. Implementatie en Training: Onze experts begeleiden u bij de implementatie van de vereiste systemen en processen, zoals HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). We bieden ook training aan uw medewerkers, zodat ze goed voorbereid zijn op de certificeringsaudit.

4. Audits en Certificering: We bereiden uw organisatie voor op de externe ISO 22000-audit. Onze consultants voeren interne audits uit om ervoor te zorgen dat alles op schema ligt. We werken nauw samen met geaccrediteerde certificeringsinstanties om ervoor te zorgen dat u de ISO 22000-certificering behaalt.

5. Continue Ondersteuning en Verbetering: Na certificering staan we klaar om u te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw voedselveiligheidssysteem. We bieden regelmatige follow-up, evaluaties en audits om ervoor te zorgen dat u blijft voldoen aan de ISO 22000-norm en voortdurend verbetert.

Waarom Kiezen voor Coo-Consult?

Bij Coo-Consult begrijpen we dat elk bedrijf unieke behoeften heeft bij het behalen van ISO 22000-certificering. Daarom bieden we op maat gemaakte oplossingen die aansluiten bij uw specifieke situatie. Onze aanpak omvat:

1. Analyse en Plan: We analyseren uw huidige voedselveiligheidssysteem en stellen een gedetailleerd plan op om aan de ISO 22000-norm te voldoen.

2. Implementatie en Training: We begeleiden u bij de implementatie van de vereiste processen en bieden training aan uw medewerkers om hen voor te bereiden op de certificeringsaudit.

3. Certificering en Ondersteuning: We werken samen met geaccrediteerde certificeringsinstanties om uw ISO 22000-certificering te behalen. Na certificering bieden we continue ondersteuning om ervoor te zorgen dat u aan de norm blijft voldoen.

Kies voor Coo-Consult als uw partner voor het uitbesteden van ISO 22000-certificering en garandeer de hoogste normen voor voedselveiligheid in uw bedrijf. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het behalen van ISO 22000-certificering. Uw succes is onze prioriteit!

Neem contact met ons op

Afspraak maken of stel een vraag