Coo ConsultOngevalsanalyse

www.coo-consult.nl_ongeval_2

Ongevalsanalyse nodig? Coo-Consult staat voor u klaar! Maar wat verstaan wij onder een ongeval? Een ongeval is een onverwachte gebeurtenis met schade of letsel tot gevolg. Als het gaat om mensen dan kan het gaan van een klein incident naar een incident met verzuim tot een incident met ziekenhuisopname of het kan de dood tot gevolg hebben. Daarnaast kan het ook betrekking hebben op materialen en de omgeving. Bij een ongeval is het van belang wat de oorzaak was en hoe dit in de toekomst structureel voorkomen kan worden. De oorzaak is onder te verdelen in drie categorieën; namelijk de basisoorzaken (ook wel ‘root causes’ genoemd), de directe oorzaken en de bijkomende factoren. Bij het wegnemen van de basisoorzaken had het ongeval voorkomen kunnen worden. Daarentegen spelen meestal meerdere basisoorzaken een rol. Directe oorzaken zijn gebeurtenissen of omstandigheden die meteen plaatsvinden. Bijkomende factoren zijn omstandigheden die bijdragen aan de waarschijnlijkheid. Bij het wegnemen van de bijkomende factoren zou het ongeval nog steeds hebben plaatsgevonden. Coo-consult voert een uitgebreide ongevalsanalyse voor u uit om een ongeval in de toekomst voor te zijn. Benieuwd naar de mogelijkheden en/of vragen over hoe wij een ongevalsanalyse uitvoeren?

Een ongevalsanalyse helpt voorkomen

Preventie bestaat uit het leren van ongevallen. Veelal worden mensen pas wakker geschud nadat er zich een ongeval heeft voorgedaan. Ook is het belangrijk op de bijna-ongelukken (ook wel ‘near misses’ genoemd) in kaart te brengen. Sommige bijna-ongelukken kunnen uiteindelijk tot ongevallen leiden van welke aard dan ook. In onderstaande figuur 1 (ongevallenpiramide) wordt weergegeven wat de kans is van een onveilige handeling, bijna-ongeluk of een ongeval dat fataal afloopt met de dood tot gevolg:

www.coo-consult.nl_ongevalspyramide
www.coo-consult.nl_ongevalspyramide – (bron: Symitech – Synergie in milieutechniek)

Daarnaast heb je de Driehoek van Heinrich (zie onderstaande figuur 2). Deze staat ook bekend onder de namen ‘Piramide van Heinrich’, ‘ijsbergmodel’, ‘veiligheidspiramide’ of de ‘ongevalsdriehoek’.

Ongevalsanalyse pyramide 2
(bron: Symitech – Synergie in milieutechniek)

Voordat het ongevallenonderzoek kan plaatsvinden is het van belang dat je verschillende feiten en gegevens hebt verzameld, zoals:

 • algemene gegevens,
 • technisch onderzoek,
 • interviews houden,
 • foto’s maken indien toegestaan.

Het werkelijke ongevallenonderzoek kan uitgevoerd worden door een van onderstaande methoden:

 • SOAT (Systematische Oorzaken Analyse Techniek).
 • TRIPOD
 • PRISMA
 • Storybuilder
 • Gebeurtenissenboom
 • Feitenboomanalyse methode (FAM).
 • MORT (Management Oversight Risk Tree).
 • Bow-tie.
 • Ishikawa (visgraatdiagram).
 • Zwitserse kaas model.
 • S137 – arbeidsinspectiemethode/verantwoordelijkheden.

Van toepassing zijnde wetgeving.

 • ARBOWET
 • Definities
 • Doeltreffende maatregelen bij ongevallen.
 • Melden aan toezichthouder (de Arbeidsinspectie).
 • Het verlenen van bijstand (o.a. hulp bij ongevallen).
 • Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en Arbodiensten.
 • Instellen onderzoek door de Arbeidsinspectie.
 • Jeugdige werknemers.
 • Beroepsziekten
 • Risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E).

 

 • ARBOBESLUIT
 • Samenwerking, veiligheids- en gezondheidsdocument (Art. 2.42, lid 2).
 • Melding van ongevallen en bijna-ongevallen (Art. 2.42c).
 • Eerstehulpposten (Art. 3.25).
 • Ongevallen of incidenten (Art. 4.95).
 • Keuringen arbeidsmiddelen (Art. 7.4a).
 • Verplichting van degene die arbeid verricht of doet verrichten in de territoriale zee of de exclusieve economische zone (Art. 9.5b).

 

 • ARBOREGELING
 • 2.0 a, b en c.
 • Veiligheidsbeheersysteem (Art. 2.0).
 • Procedures RI&E (Art. 2.0a).
 • Beschrijving van scenario’s (Art. 2.0b).
 • Intern noodplan (Art. 2.0c).

Voorkom ongevallen op de werkvloer op tijd door een ongevalsanalyse te laten uitvoeren. Coo-consult staat voor uw bedrijfsongevalsanalyse klaar. Maak vrijblijvend een afspraak en wij zorgen voor een veilige werkomgeving.

Maak direct een afspraak

www.coo-consult.nl_ongeval_slipgevaar

 

Afspraak maken of stel een vraag