Coo Consult

RI&E: De sleutel tot een Gezonde en Veilige Werkomgeving

Zondag 29 oktober 2023

RI&E: De sleutel tot een Gezonde en Veilige Werkomgeving

Coo_Consult_RIE    Coo_Consult_RIE_2

In elke onderneming is het welzijn van medewerkers van essentieel belang. Een optimale aanpak van gezond en veilig werken is niet alleen een wettelijke vereiste maar zorgt ook voor een productievere en tevredener werkomgeving.

Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)?

Een RI&E is een methodisch onderzoek waarbij u vastlegt welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden binnen uw onderneming met zich meebrengen. In deze analyse:

• Identificeert u potentiële risico’s verbonden aan verschillende werkzaamheden.
• Evalueert u hoeveel medewerkers aan deze risico’s kunnen worden blootgesteld en voor welke duur.
• Schat u de kans in dat een specifiek risico zich voordoet.

Als onderdeel van de RI&E stelt u ook een Plan van Aanpak (PvA) op. Hierin beschrijft u welke maatregelen genomen moeten worden om de geïdentificeerde risico’s te verminderen of te elimineren.

Coo_Consult_RIE_3

Waarom een RI&E en PvA Essentieel zijn:

• Wettelijke Verplichting: Volgens de Arbowet is het voor elk bedrijf, ongeacht het aantal medewerkers, verplicht om een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd PvA te hebben.
• BoeteRisico: De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving. Ontbreken de RI&E of het PvA? Dan kan een directe boete volgen.
• Optimaliseer de Werkomgeving: Met een RI&E krijgt u niet alleen inzicht in risico’s maar ook in verbeterpunten. Een gestructureerde PvA helpt vervolgens om deze punten systematisch aan te pakken.

Bij Coo Consult begrijpen wij de complexiteit en het belang van een grondige RI&E. Of u nu een volledige RI&E, een branche-specifieke RI&E of begeleiding bij uw PvA nodig heeft, wij staan voor u klaar.

Coo_Consult_RIE_4

Het Belang van Gecertificeerde Expertise

Voor de RI&E kan een werkgever kiezen voor een gecertificeerde kerndeskundige. Dat is mogelijk via Coo Consult. Vooral bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers is een toetsing door een dergelijke expert verplicht. Of als er geen branche RI&E beschikbaar is. Bedrijven met minder dan 26 medewerkers kunnen soms volstaan met een branche-RI&E zonder toetsing.
Op de website van het steunpunt RI&E, Gezond en veilig werken begint met een RI&E (rie.nl), vindt u nog meer informatie.

Kies voor een heldere, grondige en deskundige aanpak van uw RI&E en PvA. Zet vandaag nog de stap naar een veiligere en gezondere werkomgeving met Coo Consult.

Ik ben Steven de Coo; uw expert op het gebied van veiligheid. Bij Coo Consult help ik bedrijven met het opstellen van een RI&E en begeleid ik veiligheidsgerelateerde processen en systemen. Ook bied ik ondersteuning in risicobeoordeling zoals Taak Risico Analyses (TRA’s) en Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA’s).
Neem vandaag nog contact op met Coo Consult en zorg voor een veilige werkomgeving.

📌 𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓 📌
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

👉Phone: 📞𝟬𝟲 𝟯𝟴𝟲𝟬 𝟱𝟲𝟯𝟬
👉E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
👉Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige werkzaamheden.
* Het opstellen van een RI&E.
* Audits.

Coo_Consult_RIE_5

 

Afspraak maken of stel een vraag