Coo Consult

Taak risico analyse

Taak risico analyse

 

Een Taak Risico Analyse (afgekort TRA) is in feite een mini risico inventarisatie en mini risico evaluatie (RI&E) op taakniveau. Ook in het geval van werkzaamheden die incidenteel plaatsvinden moet een TRA worden opgesteld. Bijvoorbeeld als het gaat om baggerwerkzaamheden in de grond waarbij de weg afgezet moet worden en ook rekening gehouden moet worden met de leidingen die in de grond zitten (KLIK-melding dan vereist) of werkzaamheden in een besloten ruimte. In het laatste geval (de besloten ruimten) moet dit tevens in de algehele RI&E zijn opgenomen. Benieuwd naar wat Coo consult voor u kan betekenen?

Maak direct een afspraak

Taak risico analyse voorbeeld

Allereerst moet men de definities kennen van zowel een gevaar als een risico. De definities luiden hierbij als volgt.

  • Gevaar: ‘intrinsieke eigenschappen van materialen, machines of gereedschap.’
  • Risico:het effect van onzekerheid (dat kan zowel positief als negatief zijn). De kans dat een gevaar daadwerkelijk een ongeval veroorzaakt van welke aard dan ook.’

Taak risico analyse opstellen

Voor het opstellen van een taak risico analyse doorloop je vijf stappen. Je omschrijft eerst de taak/taken of activiteit/activiteiten waar het om gaat. Van die taken of activiteiten moet je de gevaren benoemen. Vervolgens moet je het mogelijke kale risico bepalen (dit is de risicofactor zonder dat er beheersmaatregelen getroffen zijn). Daarna moet je aangeven welke beheersmaatregelen geschikt zouden kunnen zijn waarbij je de arbeidshygiënische strategie niet uit het oog mag verliezen (vb. aanpak aan de bron verdient voorkeur boven persoonlijke beschermingsmiddelen). Tot slot wordt het restrisico berekend. Dit is het kale risico met aftrek van de genomen beheersmaatregelen.

Dit wordt bepaald aan de hand van bijv. de Kinney & Wiruth methode. Deze formule bestaat uit de volgende onderdelen:

  • R = Risico.
  • E = Grootte van het effect.
  • B = Blootstellingsduur.
  • W = Waarschijnlijkheidsfactor van het risico.

In formule wordt dit: R = E x B x W.

Onderstaand een classificatie tabel voor het beoordelen van de risico’s aan de hand van de Kinney & Wiruth methode.

 

E Effect of ernst v/h mogelijke letsel W Waarschijnlijkheid v/h risico B Blootstelling aan het gevaar
100 Catastrofe, vele doden 10 Te verwachten/komt vaak/vaker voor binnen het bedrijf 10 Zeer lang en/of zeer frequent               (diverse keren per dag)
40

Ramp, enkele doden

 

6 Zeer wel mogelijk  (indien het enkele keren per jaar in het bedrijf gebeurt) 6 Lang en/of frequent (regelmatig/dagelijks)
15

Zeer ernstig, één dode

 

 

3 Ongewoon             (laatste jaren in bedrijf wel eens gebeurd) 3 Middellang en/of geregeld          (wekelijks)
7 Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) 1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgeval (laatste 10 jaar niet voorgekomen in bedrijf) 2 Kort en/of af en toe (maandelijks)
3 Belangrijk, letsel met verzuim 0.5 Denkbaar maar onwaarschijnlijk         (wel van gehoord binnen bedrijfstak, niet in bedrijf zelf) 1 Zeer kort en/of zelden (enkele keren/jaar)
1 Gering, letsel zonder verzuim 0.2 Praktisch onmogelijk (nooit van gehoord binnen bedrijfstak/branche) 0.5 Extreem kort en/of zeer zelden                           (<1 maal/jaar)
0.1 Bijna niet denkbaar (nooit van gehoord)
R Risico Mogelijke maatregel  
>400 Zeer groot Overweeg stopzetten activiteit
200-400 Groot Onmiddellijk maatregelen vereist
75-200 Belangrijk Correctie is nodig
20-75 Mogelijk Aandacht vereist
0<20 Klein Wellicht aanvaardbaar

Tabel 1: Classificatie tabel voor het beoordelen van de risico’s voor de Kinney & Wiruth methode.

 

WETGEVINGARBOWET

  • Artikel 3: Arbobeleid
  • Artikel 5: Inventarisatie en evaluatie van risico’s (RI&E).
  • Artikel 8: Voorlichting en onderricht.
  • Artikel 11: Algemene verplichtingen van de werknemers.

U kunt een taak risico analyse volledig uit handen geven aan Coo-consult. Wij hebben de kennis en expertise om het juiste uit te voeren. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Maak direct een afspraak

 

Taak risico analyse abzeilen

Afspraak maken of stel een vraag