Coo Consult

BLOG: Veiligheids- en gezondheidssignalering

Maandag 7 augustus 2023

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Coo_Consult_veiligheids_en_gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering is essentieel voor de veiligheid, het voorkomen van ongelukken en het welzijn van mensen op verschillende werkplekken.
De Veiligheids- en gezondheidssignalering is er in verschillende vormen om gevaren, verboden en vluchtroutes tijdig te kunnen herkennen. Deze bordjes hangen op een bepaalde hoogte en zijn verlicht zijn in het donker. Dit kan ook, in bepaalde situaties, aangeduid worden m.b.v. pictogrammen.
Wij onderscheiden de volgende groepen van veiligheids- en gezondheidssignalering:
* Waarschuwingsborden.
* Verbodsborden.
* Gebodsborden.
* Nooduitgangsborden.
* Brandbeveiligingssignalering.
* EHBO-signalering.
* Signalering bij gevaarlijke stoffen (klasse aanduiding).
Onderstaand worden deze groepen een voor een belicht.

Waarschuwingsborden
Wat het woord al aangeeft zorgen deze typen borden voor een waarschuwing op een bepaalde, specifieke locatie. Een voorbeeld hiervan kan zijn een gladde vloer.

Coo_Consult_waarschuwingsborden

Afbeelding 1: Waarschuwingsborden.

Verbodsborden
Deze borden geven aan wat niet is toegestaan op een bepaalde locatie of ruimte. Bijv. dat roken niet is toegestaan of een verbod voor rook en open vuur.

Coo_Consult_verbodsborden

Afbeelding 2: Verbodsborden.

Gebodsborden
Deze borden geven aan wat verplicht is, welke handelingen er uitgevoerd moeten worden of welke PBM’s vereist zijn. Bijv. het dragen van een veiligheidsbril en/of een veiligheidshelm.

Coo_Consult_gebodsborden

Afbeelding 3: Gebodsborden.

Nooduitgangsborden
Deze typen borden geven de kortste route aan naar de dichtstbijzijnde nooduitgang in het geval van brand, een noodgeval of een calamiteit.

Coo_Consult_nooduitgangsborden

Afbeelding 4: Nooduitgangsborden.

Coo_Consult_verzamelplaats

Afbeelding 5: Bord verzamelplaats – assembly point.

Brandbeveiligingssignalering
Deze borden geven aan waar je de blusmiddelen kunt vinden. Bijv. een brandblusser, een brandslang, een blusdeken of een brandmelder. Een signalering voor een brandmelder is niet verplicht en dient alleen geplaatst te worden als deze niet in het zicht is (niet goed waarneembaar).
Let op: welk type brandblusser je gebruikt (zie eerdere blog over brandklassen).

Coo_Consult_brandblusserCoo_Consult_brandblusser_2

Afbeelding 6: Bord Brandblusser.

Coo_Consult_brandblusser_3

Afbeelding 7: Bord brandblussers – locatieaanduiding in een praktijksituatie.

Coo_Consult_brandslang

Afbeelding 8: Bord brandslang – locatieaanduiding in een praktijksituatie.

Coo_Consult_brandmelder

Afbeelding 9: Bord brandmelder – locatieaanduiding in een praktijksituatie.

EHBO-signalering
Deze borden geven aan waar je een verbandtrommel en/of een EHBO-kit kunt vinden.
Let op: een verbandtrommel dient verzegeld te zijn voor gebruik. Tevens dient het te beschikken over een geldige keuringsdatum en mag niet verlopen te zijn.
Na gebruik dient dit onmiddellijk weer aangevuld te worden.
Dit kan ook d.m.v. een abonnement via een externe partij die de verbandtrommel en EHBO-kit frequent komt controleren en bijvullen. Het dient ook geregistreerd te worden zodat duidelijk is wanneer dat voor het laatst heeft plaatsgevonden.
Tevens kan onder deze categorie ook een AED vallen (hetgeen staat voor Automatische Externe Defibrillator).

Coo_Consult_EHBO

Afbeelding 10: Bord EHBO – verbandtrommel en/of EHBO-kit.

Coo_Consult_BHV

Afbeelding 11: Bord BHV-spullen – portofoon, hesjes, helmen etc.

Coo_Consult_brancard

Afbeelding 12: Bord brandcard.

Signalering bij gevaarlijke stoffen
Deze borden geven een waarschuwing aan voor verschillende groepen van chemicaliën. Ook wordt vaak aangegeven waar je een veiligheidskast (of -kabinet) kunt vinden.

Coo_Consult_gevaarlijke_stoffen

Afbeelding 13: Signalering bij gevaarlijke stoffen.

Deze symbolen houden het volgende in (beginnend van links linksboven en dan naar rechts):

1. Gevaar voor de gezondheid – bijv. CMR-stoffen (Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch).
2. Ontvlambaar – bijv. Aceton en Ethanol.
3. Irriterend – bijv. zuren, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen, Ammonia en Ammoniak.
4. Houder onder druk – een gasfles (cylinder) – bijv. Argon, Helium, Waterstof, CO2 en Acetyleen.
5. Bijtend – bijv. Zwavelzuur, Natriumhydroxide, zuren, basen, Ammonia en Ammoniak.
6. Ontplofbaar – bijv. Buskruit, nitraten, Picrinezuur, Kwikfulminaat en Benzoylperoxide.
7. Oxiderend – bijv. Waterstofperoxide, Salpeterzuur en Natriumchloraat.
8. Milieugevaarlijk – bijv. Tolueen, Benzeen, Koper, Kwik, en Vinylchoride.
9. Giftig – bijv. Koolmonoxide (gas), Chloorgas, Fosgeen (gas), Kwik, Ricine, Arsenicum, Batrachotoxine, Botuliumtoxine, Polonium-210, het zenuwgif VX, cyanide, Kaliumcyanide en Blauwzuurgas.

𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.
Phone: 0𝟔 𝟑𝟖𝟔𝟎 𝟓𝟔𝟑𝟎
E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁
* Veiligheidskundige
* Intern Auditor
* Extern Vertrouwenspersoon

Coo_Consult_gebodsborden_waarschuwingsborden_verbodsborden

Afbeelding 14: Een verzameling van a. gebodsborden, b. waarschuwingsborden en c. verbodsborden.

Afspraak maken of stel een vraag