Coo ConsultVeiligheidsdeskundige

www.coo-consult.nl_PBM

Wat is een veiligheidsdeskundige precies? Er zijn verschillende soorten veiligheidsdeskundigen. Dat zijn achtereenvolgens de Operationeel Veiligheidsdeskundige (OVK), de Middelbaar Veiligheidskundige (MVK), de Hoger Veiligheidsdeskundige (HVK) en de Integrale Veiligheidsdeskundige (IVK).  De OVK staat ook bekend als Basis Veiligheidsdeskundige. Je bent dan een belangrijke schakel tussen de werkvloer en het management omtrent arbozorg. De Middelbaar Veiligheidsdeskundige heeft een leidende rol op de werkvloer en is praktijkgericht. Verder kan hij of zij risico’s in kaart brengen en inschatten en een risico inventarisatie- en evaluatie opstellen (kortweg RI&E genoemd). De Hoger Veiligheidsdeskundige gaat wat diepgaander in op de materie. Voorbeelden kunnen zijn wet- en regelgeving (veel meer) en het in kaart brengen van complexe risico’s. Ook de HVK’er kan een RI&E opstellen.

Vereisten Veiligheidsdeskundige

Als veiligheidsdeskundige moet je kennis hebben van de Arbowet, het veiligheidsbeleid binnen een organisatie en advies daarover kunnen geven. Verder risico’s signaleren of bijna-ongevallen (ook wel ‘near misses’ genoemd) en de werkomgeving van de werknemers beoordelen. Het toetsen van een RI&E mag enkel gebeuren door een gecertificeerde kerndeskundige. Dat zijn een gecertificeerd Hoger Veiligheidsdeskundige, een arbeidshygiënist, een Arbeids- en Organisatiedeskundige (A&O-deskundige) en een bedrijfsarts. Een arbeidshygiënist houdt zich bezig met o.a. gezondheidsbedreigende factoren in de werkomgeving, het in kaart te brengen of medewerkers gezondheidsrisico’s lopen door hun werkzaamheden, medewerkers bewust maken van de mogelijke werk gerelateerde risico’s,  gezondheidsrisico’s te verminderen en verzuim te voorkomen. Ook kan een arbeidshygiënist een verdiepende RI&E uitvoeren voor: klimaat (hitte, koude en tocht), licht en verlichting, lawaai, mechanische trillingen, gevaarlijke stoffen en biologische agentia (waaronder virussen). Benieuwd naar wat Coo-consult voor uw bedrijf kan betekenen?

www.coo-consult.nl_work_safety_2

Veiligheidsdeskundige Arbobeleid

Verder is elk bedrijf verplicht om 1 preventiemedewerker in dienst te hebben. Bij maximaal 25 werknemers mag de werkgever de functie van preventiemedewerker zelf vervullen. De preventiemedewerker ziet ook toe op een gezonde en veilige werkomgeving en wordt betrokken bij het opstellen van een RI&E of het veilig inrichten van een bedrijfsruimte.

Veiligheidsdeskundige en preventiemedewerkers krijgen te maken met een Arbobeleid van een organisatie. Daar moet minimaal het volgende instaan:

  • De risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E).
  • De bedrijfshulpverlening (BHV); wie dat zijn en hoe het geregeld wordt.
  • Voorlichting en onderricht (Art. 8 Arbowet).
  • Open spreekuur (vrije toegang tot de bedrijfsarts).
  • Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of het Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Benieuwd naar wat Coo-consult voor uw bedrijf kan betekenen?

Maak direct een afspraak

www.coo-consult.nl_safety_words

Afspraak maken of stel een vraag