Coo ConsultVeiligheidskundige

2406Coo Consult www.coo-consult.nl_veiligheidskundige

De veiligheidskundige moet op de hoogte zijn van de Arbowetgeving en adviseert bedrijven hierin. De Arbowet is onder te verdelen in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Enkele belangrijke artikelen uit de Arbowet zijn:

 • Artikel 3: Arbobeleid (arbeidshygiënische strategie en psychosociale arbeidsbelasting, kortweg PSA genoemd).
 • Artikel 5: Inventarisatie en evaluatie van risico’s (RI&E).
 • Artikel 8: Voorlichting en onderricht.
 • Artikel 13: Bijstand deskundige werknemers op het gebeid van preventie en bescherming (voorbeelden hiervan zijn de preventiemedewerker en de vertrouwenspersoon).
 • Artikel 14: Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming (voorbeeld hiervan is een Hoger Veiligheidskundige, kortweg HVK’er genoemd en tevens kerndeskundige).

www.coo-consult.nl_veiligheidsborden

Waar zorgt een veiligheidskundige voor?

Een veiligheidskundige zorgt dat het Arbobeleid op orde is en geeft het management advisering hierin wat bijgestuurd en/of verbeterd kan worden. Het management daarentegen, blijft daarentegen, Arbo eindverantwoordelijke en zorgt voor de middelen (persoonlijke beschermingsmiddelen en voor veilige machines, ergonomische werkplekken om enkele te noemen).

Naast het beleid heb je ook verschillende arbeidsplaatsen. Kantoorwerkzaamheden, baliewerkzaamheden, werken in distributiecentra, laboratoria, werkplekken in de infratechniek, werkplekken in de haven, werkplekken in de chemische en procesindustrie, bouwprocessen, putten en sleuven, werken in besloten ruimte, intern transport en opslag, werken op hoogte en alleen werken om wat voorbeelden te noemen.

Elke specifieke werkplek brengt weer andere type risico’s en gevaren met zich mee. Bij kantoorwerkzaamheden zijn die veelal ondergebracht in de RI&E (fysische factoren en PSA wat het meeste zal voorkomen) maar bij werken op hoogte, werken in een besloten ruimten en in putten en sleuven is vooraf een TRA vereist (taak risicoanalyse). Werkzaamheden die kortstondig en niet aangesloten plaatsvinden die een verhoogd risico met zich meebrengt is het goed om de risico’s vooraf in kaart te brengen en de bijbehorende maatregelen in kaart te hebben en de mensen die daarin moeten werken vooraf zijn geïnstrueerd. U kunt hiervoor het beste een veiligheidsdeskundige inschakelen.

Bij chemische factoren krijgt de veiligheidsdeskundige en het bedrijf te maken met de PGS-richtlijnen waarvan PGS-15 de meest bekendste is. Daarnaast kan ook de ADR-regelgeving een rol spelen (vervoer gevaarlijke stoffen over de weg). PGS-15 gaat over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Andere bijzondere situaties zijn vezels en asbest, lood en kwik en chroom VI. Hierin is meestal een aparte expertise voor nodig.

Fysische factoren gaat over de verlichting, strooiingslicht, binnenklimaat, warmte- en koude belasting en verschillende soorten straling waaraan je blootgesteld kunt worden. Meestal is een arbeidshygiënist hier meer in gespecialiseerd.

Biologische factoren kunnen virussen en agentia zijn.

Bij fysieke belasting wordt er gekeken naar de tilbelasting van die persoon of een groep van personen en de houding daarbij. Dat kan gaan om een stratenmaker of iemand die werkt in een distributiecentrum of in de vleesverwerking waarbij de temperatuur ook nog van invloed is. Hiervan worden door middel van foto’s en standen van de persoon gekeken hoe de houding/houdingen waren en berekent door middel van de NIOSH-formule, de KIM-LHC of de KIM-PP methode.

De wettelijke maximale tilbelasting is 23 kg per persoon. Er zijn bedrijven die de tilbelasting lager hebben doorgevoerd in de bedrijfsvoering dan wettelijk vereist is. Dat mag, zolang het maar niet omgekeerd plaatsvindt.

Bij werken op hoogte krijg je meestal te maken met diverse hulpmiddelen variërend van een steiger, loopbrug, hangladder, kooiladder, verreiker.

Werkzaamheden van een veiligheidskundige

De werkzaamheden van een veiligheidskundige zijn zeer gevarieerd en kennen de volgende gebieden:

 • Elektrische veiligheid
 • Tijdelijke werkplekken en V&G plannen
 • Taak risicoanalyse (TRA) / Laatste minuut risicoanalyse (LMRA)
 • RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie)
 • Fysieke belasting
 • Fysische factoren op de werkplek
 • Brandveiligheid
 • Machineveiligheid
 • Ongevalsanalyse
 • Veiligheidscultuur – bijv. de Safety Culture Ladder (SCL)
 • Functie RI&E
 • Geluid en trillingen
 • Gevaarlijke stoffen

Afspraak maken of stel een vraag