Coo Consult

Wijzigingen CLP-Verordening

Woensdag 26 april 2023

Wijzigingen CLP-verordening

Coo_Consult_Lab

Recentelijk heeft een wijziging plaatsgevonden omtrent Verordening 1272/2008 m.b.t. de gevarenklassen en criteria voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengels.

Onderstaand de belangrijkste wijzigingen.

Nieuwe gevarenklassen CLP-Verordening

 • Hormoonontregelaars die gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid (categorie 1 en 2).
 • Hormoonontregeling die gevolgen heeft voor het milieu (categorie 1 en 2).
 • Stoffen met de volgende eigenschappen/kenmerken: persistente, bio-accumulerende, toxische of zeer persistente, zeer bio-accumulerende (categorieën PBT-eigenschappen en zPzB-eigenschappen).
 • Stoffen met de volgende eigenschappen/kenmerken: persistente, mobiele en toxische of zeer persistente, zeer mobiele eigenschappen (categorieën PMT en zPzM).

Coo_Consult_Reageerbuisjes

Nieuwe EU-gevarenaanduidingen

 • EUH380 – Kan hormoonontregeling bij de mens veroorzaken.
 • EUH381 – Wordt ervan verdacht hormoonontregeling bij de mens te veroorzaken.
 • EUH430 – Kan hormoonontregeling in het milieu veroorzaken.
 • EUH431 – Wordt ervan verdacht hormoonontregeling in het milieu te veroorzaken.
 • EUH440 – Accumulatie in het milieu en levende organismen, met inbegrip van mensen.
 • EUH441 – Sterke accumulatie in het milieu en levende organismen, met inbegrip van mensen.
 • EUH350 – Kan langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken.
 • EUH451 – Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken.

Ingangsdata wijziging

 • Vanaf 1 mei 2025 uiterlijk moeten stoffen ingedeeld en geëtiketteerd worden volgens de nieuwe regels.
 • Chemische stoffen die voor 1 mei 2025 in de handel zijn gebracht moeten uiterlijk 1 november 2026 worden ingedeeld en geëtiketteerd volgens de nieuwe regels.
 • Vanaf 1 mei 2026 uiterlijk moeten mengsels ingedeeld zijn volgens de nieuwe regeling.
 • Voor mengsels die voor 1 mei 2026 in de handel zijn gebracht geldt dat dit niet hoeft tot 1 mei 2028.

Zie ook Toxic – Veilig werken met chemische producten

📌 𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓 📌
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

👉Phone: 📞𝟬𝟲 𝟯𝟴𝟲𝟬 𝟱𝟲𝟯𝟬
👉E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
👉Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige werkzaamheden.
* Het opstellen van een RI&E.
* Audits.

Coo_Consult_storage_chemische_vaten

Afspraak maken of stel een vraag