Coo Consult

Psychosociale arbeidsbelasting op de werkvloer

Dinsdag 18 juli 2023

Psychosociale arbeidsbelasting op de werkvloer

Coo Consult_PSA

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) kan een grote impact hebben op de werkvloer .

Voorbeelden van risico’s kunnen zijn:

* Veranderingen in gedrag van personen of cultuur binnen een organisatie.
* Sociaal isolement.
* Hoge werkdruk wat kan leiden tot ziekteverzuim.
* Nauwelijks betrokkenheid binnen de afdeling, van leidinggevenden of van de organisatie in het geheel.
* Minder energie.
* Hoog personeelsverloop.
* Het niet halen van de deadlines.
* Het niet op tijd af kunnen krijgen van de werkzaamheden.
* Verminderd verlangen om samen te werken.
* Conflicten en geen tot amper bereidheid om met collega’s samen te werken.
* Verhoogde kans op het maken van fouten.
* Pesten.
* (seksuele) Intimidatie.
* Discriminatie.

Het is zeer waardevol om een vertrouwenspersoon te hebben binnen je organisatie. Dit kan een interne- of een externe vertrouwenspersoon zijn. Of beiden. Ook afhankelijk hoe groot je organisatie is.

* Een klager of melder kan vertrouwelijk zijn of haar verhaal kwijt bij de vertrouwenspersoon (tenzij het om een misstand of een integriteitsschending zou gaan komt de vertrouwenspersoon ‘in gewetensnood’ waarbij de vertrouwelijkheid doorbroken mag worden wegens zwaarwegende factoren). Zo’n gesprek kan binnen de organisatie plaatsvinden maar ook daarbuiten (indien intern geen geschikte ruimten daarvoor beschikbaar zijn).

* Een vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management waar verbeterkansen liggen om knelpunten tijdig weg te nemen.

* Binnen een organisatie moet duidelijk zijn 𝗪𝗜𝗘 de vertrouwenspersoon is en hoe je hem of haar kunt bereiken.

* Belangrijk is dat binnen de organisatie een cultuur heerst van ‘𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻 = 𝘀𝗽𝗮𝗿𝗿𝗲𝗻’ 𝗶𝗻 𝗽𝗹𝗮𝗮𝘁𝘀 𝘃𝗮𝗻 ‘𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻 = 𝗺𝗲𝗹𝗱𝗲𝗻.’ In het laatste geval is er 𝑔𝑒𝑒𝑛 sprake van een veilige meldcultuur en dat moet te allen tijde voorkomen worden.

Meer informatie over de verschillende soorten van vertrouwenspersonen (ongewenste omgangsvormen en integriteit) zie: Erkend en persoons gecertificeerde vertrouwenspersoon – Coo Consult (coo-consult.nl)

𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

Phone: +𝟑𝟏 𝟔 𝟑𝟖𝟔𝟎 𝟓𝟔𝟑𝟎
E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige
* Intern Auditor
* Extern Vertrouwenspersoon

Afspraak maken of stel een vraag